– Dodatek osłonowy

Co to jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie socjalne przeznaczone na pokrycie części wydatków na energię. Jego celem jest złagodzenie skutków wzrostu cen energii, gazu i żywności. Jest to odpowiedź rządu na rosnące obciążenia finansowe rodzin, szczególnie tych o niższych dochodach.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Kwota podstawowaKwota podwyższonaLiczebność gospodarstwa domowego
228,80 zł286,00 złdla jednoosobowych gospodarstw domowych (gdy dochód nie przekracza 2100 zł)
343,20 zł429,00 złdla gospodarstw 2- lub 3-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł)
486,20 zł607,75 złdla gospodarstw 4- lub 5-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł)
657,80 zł822,25 złdla gospodarstw przynajmniej 6-osobowych (gdy dochód na osobę nie przekracza 1500 zł).

Ważne !!! Prawo do wyższej kwoty dodatku osłonowego mają rodziny, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy jeśli są zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Co ważne, nawet jeśli dochód przekroczy te kryteria, dodatek może być nadal przyznany, ale w zmniejszonej kwocie, metodą złotówka za złotówkę.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Aby ustalić prawo do dodatku osłonowego należy złożyć wniosek.
 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do dodatku osłonowego.
  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  1. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu organ:
  1. w przypadku przyznania świadczenia – wyda informację o przyznaniu dodatku osłonowego
  1. w przypadku niespełnienia warunków do przyznania świadczenia – wyda decyzję orzekającą o odmowie prawa do dodatku osłonowego.
 4. W przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo w terminie do dnia 30.06.2024 r.

Wymagane dokumenty to wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego. W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu.

Dodatek osłonowy. Termin składania wniosków

Ostateczny termin na złożenie wniosku to 30 kwietnia 2024 roku, a wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2024 roku.

WAŻNE – na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...