– Ogłoszenia i komunikaty

Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i siei wodociągowej na terenie Gminy Witonia” mająca na celu ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą dla mieszkańców gminy Witonia poprzez budowę sieci wodociągowej w tych miejscowościach, a także poprawa środowiska i rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej …

Więcej Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Witonia

W dniu 27 grudnia 2023r. w Urzędzie Gminy w Witoni odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i ubrań specjalnych dla sześciu jednostek OSP z terenu Gminy Witonia, zakupionych dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem …

Więcej DOFINANSOWANIE DLA OSP Z TERENU GMINY WITONIA

W związku z pismami nr ROS.6162.2.3.2023. TZ z dnia 28.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Witoni dnia 29.11.2023 r.) oraz nr ROS.6162.2.3.2023. TZ z dnia 29.11.2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Witoni dnia 30.11.2023 r.) przesłanych przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy, dotyczących sporządzonych przez Agencję …

Więcej Informacja o wyłożeniu w/w planów urządzenia lasów dla miejscowości terenów Gminy Witonia

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;

zgłosić potrzebę dostępu do internetu;

zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;

dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci …

Więcej INTERNET.GOV.PL

doc03680520231128095606Pobierz

https://izbakominiarzy.pl/wp-content/uploads/2023/09/2023-informacja-o-zakresie-wymaganych-informacji-do-inwentaryzacji-zrodel-ciepla.pdf

https://izbakominiarzy.pl/wp-content/uploads/2023/09/2023-komunikat-prezesa-mck.pdf

Więcej Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...