– OSP w Romartowie

„W obecnych czasach ochrona mienia społecznego i dobytku jest obowiązkiem każdego Obywatela Polski Ludowej

To właśnie od tych słów zaczyna się historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Romartowie. Z inicjatywą założenia jednostki na zebraniu wiejskim 28 grudnia 1965 r. wyszli Stoliński Franciszek (członek OSP Witonia) oraz Kamiński Stefan (sołtys wsi Romartów). Wniosek został przyjęty jednogłośnie. W szeregi OSP Romartów wstąpiło 32 członków czynnych oraz 48 członków popierających. Dokonano wyboru Zarządu OSP w skład, którego zostali wybrani:

Stoliński Jerzy- Prezes

Sobczyński Władysław- Z-ca Prezesa i Naczelnika

Florczak Lucjan- Naczelnik

Kurzyński Wojciech- Sekretarz

Kurzyński Włodzimierz- Skarbnik

Bawej Zygmunt- Gospodarz

Kasztelan Wacław- Członek zarządu

Na walnym zebraniu 9 lutego 1967 r. zostały podsumowane pierwsze działania jednostki. Podczas zebrania Florczak Lucjan zrezygnował z pełnionej funkcji Naczelnika. Na jego miejsce został jednogłośnie wybrany Kaczorowski Stanisław. Dzięki jego aktywnej pracy jednostka bardzo szybko osiągnęła wyskoki poziom wyszkolenia.  Ochotnicy z Romartowa zajęli 1 miejsce w zawodach rejonowych, które odbyły się 16 czerwca 1967 r. Działania jednostki i poziom wyszkolenia zostały dostrzeżone przez Komendę Powiatową Straży Pożarnych, która przekazała dla jednostki motopompę typu M.400 podczas uroczystego przekazania 9 lipca 1967 r. Aktu przekazania dokonał Komendant Powiatowy Straży Pożarnych mjr. poż. Bronisław Pogado.

W 1970 roku na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o rozpoczęciu starań o działkę pod budowę strażnicy. W ciągu roku na rzecz jednostki przekazano część działki należącej do wsi Romartów (tzw. sołtysówka). Druhowie natychmiast rozpoczęli działania związane z pozyskaniem środków i pozwoleń na budowę. Środki na budowę pozyskano między innymi z Urzędu Gminy w Witoni, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Płocku, Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Budowa rozpoczęła się w 1972 r. podczas, której aktywnie działali druhowie. Budowa jednak nie poszła tak szybko jak było to w planach. Trudności nastąpiły podczas docieplenia stropu. Zbyt gruba warstwa szlaki doprowadziła do opuszczenia stropu. Żeby wspomóc jednostkę w trudnej sytuacji, Komendant Gminny druh Majewski Wacław zorganizował manewry jednostek z terenu gminy Witonia, w których wzięło udział 6 jednostek. Druhowie rozebrali wadliwy strop, a dalsze prace kontynuowane były zgodnie z planem. Strażnica została oddana do użytku dokładnie w 20-ta rocznice założenia jednostki. Dokładnie o godzinie 13:00, 25 maja 1985 roku rozległ się pierwszy sygnał syreny Ochotniczej Straży Pożarnej w Romartowie.

„Życzeniem naszym jest, aby obiekt ten jak najdłużej służył strażakom i lokalnej społeczności”

I tak też się dzieje, bo właśnie tam spotykają się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, odbywają zebrania strażaków, szkolenia, uroczystości związane z lokalna społecznością, obchody świętojanek czy strefy kibica.  

W latach 80-tych druhowie otrzymali od KPSP w Łęczycy przyczepkę służącą do przewożenia sprzętu gaśniczego. W 1991 roku dzięki staraniom Pani Janiny Kuś posłance na sejm, która wcześnie pełniła funkcje Wójta Gminy Witonia, został przekazany nieodpłatnie od gminy samochód marki Jelcz Hydromil II, który wcześniej służył w Komendzie Policji w Elblągu. Po remoncie i przemalowaniu został przekazany do jednostki OSP w Romartowie.

„Oby jak najdłużej był sprawny i służył naszej jednostce, gdy będzie trzeba nieść pomoc potrzebującym”

 Przez kolejne lata jednostka rozwijała się i uczestniczy w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie gminy Witonia i nie tylko. Druhowie aktywnie biorą udział uroczystościach z okazji dnia strażaka, świętego Floriana patrona straży jak i kościelnych pełniom warte honorową przy grobie Pana Jezusa oraz uczestniczą w procesji Bożego Ciała. Od 2014 do 2015 zostały przeprowadzone prace remontowe w jednostce od wymiany pokrycia dachowego przez ogólny remont sali. Prace zostały wykonane w całości czynie społecznym przez druhów. W 2019 roku dzięki staraniom Prezesa przy jednostce znalazła się siłownia plenerowa a przy waparciu Urzędu Gminy jednostka dostała dofinansowanie na zakup sceny mobilnej.

Od 2016 roku w skład Zarządu wchodzą:

Stańczyk Paweł- Prezes

Pabin Włodzimierz- Z-ca Prezesa

Zduńczyk Jacek- Naczelnik

Bielicki Andrzej- Z-ca naczelnika

Stoliński Ryszard- Sekretarz

Wojtczak Sławomir- Skarbnik

Kubiak Tomasz- Gospodarz

Szałowski Mariusz- Członek Zarządu

Jędrachowicz Sylwester- Członek Zarządu

Tomes Marek- Członek Zarządu

Sulimierski Andrzej- Członek Zarządu

Po zebraniu sprawozdawczym 1 lutego 2020 r. odnotowano:

-członków zwyczajnych: 32 mężczyzn i 4 kobiety

-członków wspierających: 2

-członków honorowych: 2.

Zdjęcia z zebrania sprawozdawczego OSP Romartów 2020

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...