– Aktualności

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętych dochodów za 2022 roku podatnicy mogą składać od 15 lutego 2023 roku do 2 maja 2023 r. Na stronie e-Urząd Skarbowy w zakładce Twój ePIT zostanie przez Ministerstwo Finansów udostępnione w tym okresie zeznanie podatkowe dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

PIT-28 za 2022 rok podatnik składa od 15 …

Więcej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje:

Między 16 a 20 stycznia miał miejsce projekcie współfinansowanym przez Fundację Lotto pod nazwą „Witonianka dla dzieci”. Projekt miał na celów zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez realizację zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem : http://spwitonia.szkolnastrona.pl/a,4594,odlottowe-ferie-w-szkole-16-20012023-r

Kilka …

Więcej OdLOTTOwe ferie w szkole

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności z dniem 23 stycznia 2023r. na terenie Powiatu Kutnowskiego uruchomiono punkt dedykowany realizacji zadań paszportowych.

            Punkt mieści się w Urzędzie Miasta Kutno przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, na pierwszej kondygnacji w pokoju 146, czynny w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00.

            W …

Więcej W Kutnie ruszył punkt paszportowy

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego i OSP w Anusinie zawarły umowę związaną z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność …

Więcej Zakończono prace remontowe przy adaptacji strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Anusinie

Back to top
Ptasia grypa w miejscowości Prądzew Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Informujemy iż 17 stycznia 2023 roku minął termin płatności 4 raty za odpady komunalne         Ptasia grypa w miejscowości Prądzew Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Informujemy iż 17 stycznia 2023 roku minął termin płatności 4 raty za odpady komunalne         Ptasia grypa w miejscowości Prądzew Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Informujemy iż 17 stycznia 2023 roku minął termin płatności 4 raty za odpady komunalne         Ptasia grypa w miejscowości Prądzew Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Informujemy iż 17 stycznia 2023 roku minął termin płatności 4 raty za odpady komunalne