– Z udziałem środków krajowych

Gminie Witonia zostało przyznane dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji w wysokości 20 000 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowy Senior w Gminie Witonia”.

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów poprzez zakup 4 nowych laptopów i 4 nowych tabletów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji zostanie wykorzystany w celu …

Więcej Cyfrowy senior w Gminie Witonia

Zakres prac renowacyjnych obejmował usunięcie roślinności korzeniącej się w dnie i na skarpach zbiornika, odmulenie, wykonanie umocnień brzegowych, profilowanie skarp oraz zagospodarowanie terenu przyległego bezpośrednio do zbiornika poprzez obsianie trawą.

Całkowita wartość zadania to 127.305,00zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w formie dotacji celowej w wysokości 99.132,40 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego …

Więcej Już wkrótce bo w połowie grudnia zostanie oddany do użytku zbiornik wodny w Gledzianówku, który w ostatnim czasie  został poddany procesowi renowacji

W ramach zadania „W zgodzie z naturą” – rekreacja i turystyka w parku w Gledzianówku stworzono przyjazne dla mieszkańców gminy miejsce z kompleksowo rozwiniętą infrastrukturą dla rekreacji i turystki.

Inwestycja pn. „W zgodzie z naturą” – rekreacja i turystyka w parku w Gledzianówku  jest doskonałym dopełnieniem zakończonego w bieżącym roku tj …

Więcej „W zgodzie z naturą” – rekreacja i turystyka w parku w Gledzianówku

Szanowni Państwo!Gmina Witonia otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 16 797,60 zł. Dofinansowaniem zostały objęte 3 wycieczki szkolne zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni. Relacja z wycieczek w linkach.

Zwiedzamy stolicę : 24.10.2022

Poznajemy …

Więcej Poznaj Polskę

Szanowni Państwo! Wójt Gminy Witonia i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witoni zapraszają mieszkańców Gminy Witonia w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 11:00 na Plac Witolda Zglenickiego w Witoni do uroczystego podniesienia flagi na maszt oraz do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Uroczyste podniesienie flagi to zwieńczenie projektu ” Pod …

Więcej Zaproszenie do wspólnego świętowania!

Gmina Witonia otrzymała kolejne środki w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.900.000,00 zł. Tym razem zostanie sfinansowana rozbudowa drogi gminnej  Gledzianówek-Nędzerzew. W imieniu mieszkańców Gminy Witonia dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania tego wsparcia. Przede wszystkim pragniemy podziękować Panu Przemysławowi Błaszczykowi- senatorowi RP, Markowi Matuszewskiemu …

Więcej III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.900.000,00 zł

W dniu 30 maja w Urzędzie Miejskim w Łęczycy odbyło się uroczyste wręczenie promes na inwestycje w ramach II Edycji  Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym środkom w Gminie Witonia zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody w miejscowości Michały oraz zostaną  przebudowane i wyremontowane odcinki dróg Gajew-Romartów …

Więcej Ponad 10 mln złotych dla Gminy Witonia na inwestycje w ramach II Edycji  Rządowego Funduszu Polski Ład

Wójt Gminy Witonia informuje, iż w dniu 25.04.2022 r. Gmina Witonia otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza na realizację inwestycji pn. Remont drogi gminnej nr 102223E w miejscowości Anusin, gmina Witonia. Kwota promesy wynosi 1.330.000,00 zł  co stanowi 74% ostatecznej wartości inwestycji …

Więcej Promesa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Witonia ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025 Edycja 2021 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” otrzymała dofinansowanie w wysokości 53 400,00zł

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 106 800,00 zł.

Klub Seniora+ w Witoni został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób …

Więcej Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny