– Z udziałem środków krajowych

W dniu 27 grudnia 2023r. w Urzędzie Gminy w Witoni odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i ubrań specjalnych dla sześciu jednostek OSP z terenu Gminy Witonia, zakupionych dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem …

Więcej DOFINANSOWANIE DLA OSP Z TERENU GMINY WITONIA

Gmina Witonia otrzymała kolejne środki w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie łącznej 7.000.000,00 zł.

Dofinansowanie w wysokości 5.000.000 zł zostało przydzielone na budowę przedszkola w miejscowości Witonia oraz w wysokości 2.000.000 zł na budowę hydroforni w tej samej miejscowości.

W imieniu Wójta Gminy Witonia i mieszkańców Gminy Witonia dziękujemy wszystkim …

Więcej Dofinansowanie z programu Polski Ład na budowę przedszkola i hydroforni w gminie Witonia

Gmina Witonia otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie jest realizowane w oparciu o wstępną promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających:

Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 104017E Gajew – Romartów, gmina Witonia. Dotyczy odcinka …

Więcej Rozbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Witonia

Gmina Witonia uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka drogi gminnej Nr 104315E w miejscowości Nędzerzew, gmina Witonia.

Długość całkowita planowanej do remontu drogi wynosi 819 mb

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy,tj. do 22.09.2023 r.

Kwota dofinansowania wynosi 258 300,00 zł

Całkowita kwota …

Więcej Remont odcinka drogi gminnej nr 104315E w miejscowości Nędzerzew, gmina Witonia

Minister Rodziny i Polityki Społecznej – p. Marlena Maląg, podpisała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących …

Więcej Informacja o przystąpieniu do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gminie Witonia zostało przyznane dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji w wysokości 20 000 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowy Senior w Gminie Witonia”.

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów poprzez zakup 4 nowych laptopów i 4 nowych tabletów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji zostanie wykorzystany w celu …

Więcej Cyfrowy senior w Gminie Witonia

Zakres prac renowacyjnych obejmował usunięcie roślinności korzeniącej się w dnie i na skarpach zbiornika, odmulenie, wykonanie umocnień brzegowych, profilowanie skarp oraz zagospodarowanie terenu przyległego bezpośrednio do zbiornika poprzez obsianie trawą.

Całkowita wartość zadania to 127.305,00zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w formie dotacji celowej w wysokości 99.132,40 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego …

Więcej Już wkrótce bo w połowie grudnia zostanie oddany do użytku zbiornik wodny w Gledzianówku, który w ostatnim czasie  został poddany procesowi renowacji

W ramach zadania „W zgodzie z naturą” – rekreacja i turystyka w parku w Gledzianówku stworzono przyjazne dla mieszkańców gminy miejsce z kompleksowo rozwiniętą infrastrukturą dla rekreacji i turystki.

Inwestycja pn. „W zgodzie z naturą” – rekreacja i turystyka w parku w Gledzianówku  jest doskonałym dopełnieniem zakończonego w bieżącym roku tj …

Więcej „W zgodzie z naturą” – rekreacja i turystyka w parku w Gledzianówku

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...