– Z udziałem środków Unijnych

Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i siei wodociągowej na terenie Gminy Witonia” mająca na celu ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą dla mieszkańców gminy Witonia poprzez budowę sieci wodociągowej w tych miejscowościach, a także poprawa środowiska i rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej …

Więcej Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Witonia

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego i OSP w Gołocicach zawarły w 2022 roku umowę związaną z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego …

Więcej Zakończono prace remontowe przy adaptacji strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gołocicach

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego i OSP w Anusinie zawarły umowę związaną z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność …

Więcej Zakończono prace remontowe przy adaptacji strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Anusinie

W dniu 9 grudnia 2022r. została podpisana umowa na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Witonia.Projekt pn.:  „Ochrona środowiska naturalnego gminy Witonia poprzez instalacje OZE” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany z UE w wysokości  85% wydatków kwalifikowanych  …

Więcej Ochrona środowiska naturalnego gminy Witonia poprzez instalacje OZE

W dniu 29 listopada 2022r w Łodzi została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Witonia w sprawie przyznania pomocy finansowanej na realizacje zadania  polegającego na budowie oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Witonia w wysokości 3 638 420,00zł czyli 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Środki finansowane pochodzą …

Więcej Inwestycja w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną w Witoni

Nasz gminny samorząd dzięki #FunduszeEuropejskie EU otrzymał grant w wysokości 100 tys. zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” będącego częścią Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 jako V oś. Rozwoju cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU (o którym można więcej przeczytać pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu ). W ramach programu …

Więcej Cyfrowa Gmina

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego    Województwa       Łódzkiego    na    lata   2014    –   2020    współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.I „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Całkowity koszt zadania …

Więcej „NIANIE W GMINIE WITONIA SZANSĄ DLA RODZICÓW”

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...