– Obsługa inwestora

Urząd Gminy w Witoni, ul. Stefana Starzyńskiego 6, 99-335 Witonia

Inspektor
Dorota Janczak
Sala konferencyjna/ tel. 24 356 47 15 e-mail: dorotajanczak@gminawitonia.pl

Zakres czynności:

 1. Przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja.
 2. Organizacja działań promujących ofertę inwestycyjną JST.
 3. Tworzenie i aktualizacja bazy danych niezbędnych dla potrzeb inwestorów.
 4. Udzielenie zainteresowanym podmiotom informacji o warunkach i możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w gminie, dostępnych instrumentach wsparcia, zachętach inwestycyjnych, w tym prezentacja posiadanej przez JST oferty inwestycyjnej.
 5. Podejmowanie działań sprzyjających nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z inwestorami. Pozyskiwanie nowych inwestorów i ich obsługa w toku procesu inwestycyjnego.
 6. Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie JST i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie.
 7. Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego.
 8. Opieka poinwestycyjna – łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie JST, utrzymywanie stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy.
 9. Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w pozyskiwanie i obsługę inwestorów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 10. Współdziałanie z jednostkami urzędu w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz prowadzenia działań wspierających przedsiębiorczość.
 11. Prowadzenie strony internetowej/zakładki na portalu gminy zgodnie ze standardami PAIH; dbałość o aktualność informacji.
 12. Aktualizacja danych dotyczących ofert lokalizacyjnych gminy w generatorze ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
 13. Znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania.
 14. Udział w wydarzeniach promocyjnych, m.in. konferencjach, targach, forach, spotkaniach ”.

Zastępstwo:

Inspektor
Ewa Banasiak
Pokój nr 10 tel 24 356 47 10 e-mail: ewa.banasiak@gminawitonia.pl

Przejdź do platformy inwestycyjnej.:

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny