– gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni informuje, iż wypłata dodatku węglowego rozpocznie się od 7 października 2022 r., sukcesywnie według kolejności złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego (nie później w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosków).

Uwaga!

Zgodnie z art. 50 wprowadzone zostały następuję zmiany w dodatku węglowym: w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca …

Więcej Wypłaty dodatku węglowego – nowe informacje!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni informuje, iż od 1 września 2022 r. rozpoczyna się nowy okres składania wniosków na stypendium szkolne.

Przypominamy, że świadczenie to jest objęte kryterium dochodowym -dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 600 zł.

Wniosek należy złożyć nie później niż do 15 WRZEŚNIA!

Poniżej można pobrać formularz …

Więcej Stypendium na nowy rok szkolny! 2022/2023

Poniżej znajduje się uzupełniony o dwa nowe załączniki (tj. informacja o ochronie danych osobowych przez GOPS w Witoni oraz oświadczenie o informacji przesłanej drogą mailową) wniosek o dodatek węglowy.

Załącznik do pobrania:

Wniosek_o_dodatek_weglowy-Gmina-WitoniaPobierz

Więcej Uzupełniony wniosek o dodatek węglowy dla mieszkańców naszej gminy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni informuje, iż składanie wniosku o wypłatę dodatku węglowego możliwe będzie od 23.08.22 r. Wniosek można wnieść drogą elektroniczną oraz tradycyjną (papierową w naszym ośrodku).

Nie przyjmujemy wniosków bez deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (składanej do 30 czerwca 2022 r. w UG Witonia)!

Wniosek …

Więcej Dodatek węglowy – składanie wniosku od 23.08.2022 r.

Dla kogo projekt?60 osób zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:- kobiety- osoby w wieku 50 lat i więcej- osoby z niepełnosprawnościami- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt:- identyfikacja potrzeb- pośrednictwo pracy- szkolenia zawodowe- …

Więcej „Gotowi na zmiany” – nowy projekt!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do wzięcia udziału w projekcie, który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej u osób z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby, które z przyczyn niedotyczących pracownika utraciły …

Więcej Ogłoszenie dla osób, które utraciły pracę w okresie do 6 miesięcy

ZUS informuje, iż rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego nawet, jeśli złożyli wniosek o 500+ po 31 grudnia 2021 r., ale w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Dotyczy to dzieci urodzonych od października do grudnia ubiegłego orku.

Bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500+ w dniu …

Więcej Bon turystyczny dla dzieci urodzonych od października do grudnia 2021 r.

Towarzystwo Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie WiP: Wsparcie i promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jest to trzecia edycja tego projektu, który ma na celu aktywizację bądź powrót na rynek pracy osób z niepełnosprawnością.

Udział w projekcie umożliwia podniesienie swoich kompetencji zawodowych potrzebnych na rynku pracy a nawet zdobyciu zawodu.

Poszukiwane …

Więcej Nabór na staż dla osób z niepełnosprawnością

Back to top
Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...