– gops

7.9 Usługi społeczne i zdrowotne,

programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego  2021-2027

o nr FELD.07.09-IP.01-002/24

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,  Gmina w Witonia , ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni, Szkolna 5 …

Więcej Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Przyznanie świadczenia zależne będzie od decyzji, która ustali poziom potrzeby wsparcia dla osoby niepełnosprawnej oraz określonej ilości punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wnioski będzie można składać od …

Więcej Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych

Co to jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie socjalne przeznaczone na pokrycie części wydatków na energię. Jego celem jest złagodzenie skutków wzrostu cen energii, gazu i żywności. Jest to odpowiedź rządu na rosnące obciążenia finansowe rodzin, szczególnie tych o niższych dochodach.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Kwota …

Więcej Dodatek osłonowy

Gmina Witonia przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023r., którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Gmina Witonia zakupiła opaski medyczne dla osób po 65-tym …

Więcej Korpus Wsparcia Seniorów – opaski medyczne dla seniorów w Gminie Witonia

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2023r. (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.

Więcej Informacja

Środki do walki z przemocą w rodzinie:

Telefon zaufania, to forma pomocy, która gwarantuje anonimowość. Dzięki temu osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, mogą otwarcie mówić o swoich problemach dotyczących ich rodziny. Przeszkoleni konsultanci, którzy prowadzą rozmowę z taką osobą, oferują wsparcie i motywację do działania, a także podają informację o …

Więcej Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie?

Jak skorzystać z dodatku gazowego na rok 2023 r.?

Dodatek gazowy 2023 przeznaczony jest dla osób, które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych (gaz ziemny sieciowy). Niestety nie jest przewidziany dla wszystkich. Warunkiem do spełnienia jest kryterium dochodowe, które miało miejsce przy dodatku osłonowym. Dodatek do ogrzewania gazowego 2023 przysługuje osobom, których miesięczne …

Więcej Dodatek gazowy – nabór wniosków 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni informuje, iż wypłata dodatku węglowego rozpocznie się od 7 października 2022 r., sukcesywnie według kolejności złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego (nie później w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosków).

Uwaga!

Zgodnie z art. 50 wprowadzone zostały następuję zmiany w dodatku węglowym: w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca …

Więcej Wypłaty dodatku węglowego – nowe informacje!

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...