– Posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia

W dniu 22 lutego 2022 r. (wtorek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 27 stycznia 2022 r.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 6. Zapytania i wnioski.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia G.P.P. i R.P.A na 2022 r.
 10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r.
 11. Przyjęcie informacji o dodatkach mieszkaniowych za 2021 rok.
 12. Wysłuchanie informacji kierownika GOPS o działaniach podejmowanych w 2021 r. wobec dłużników alimentacyjnych mających na celu m.in. skuteczne pozyskiwanie dochodów z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych kwot należnych budżetowi gminy i państwa.
 13. Informacja o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.
 15. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole podstawowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady handlu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Witonia.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 21. Zakończenie obrad.
Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...