– adminugwitonia

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów – czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium odbędzie się 25 czerwca 2024 roku (10:00 – 12:15).

Celem …

Więcej Darmowe Webinarium CEDUR „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów – czyli jak nie dać się okraść w Internecie” 25 czerwca 2024 roku

W związku z realizację inwestycji pn.

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Gledzianówek – Nędzerzew w gminie Witonia” 

Inwestycja: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Gledzianówek – Nędzerzew, gmina Witonia”

Przebudowa drogi nr 104304E- ul. Górna i Krótka, gm. Witonia

Remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach Gm. Witonia

informujemy, że od dnia 13.05.2024 r. (tj. poniedziałek) na …

Więcej Utrudnienia w ruchu drogowym

Gmina Witonia ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025 Edycja 2021 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” otrzymała dofinansowanie w wysokości 53 400,00zł

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 106 800,00 zł.

Klub Seniora+ w Witoni został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób …

Więcej Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Trwają prace związane z budową inwestycji pod nazwą „Etap Nr I: Prace remontowo – adaptacyjne w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku w celu utworzenia 10 nowych miejsc opieki w żłobku „Wesoła Wyspa Malucha” w Witoni przy ul. Szkolnej 4B, w Witoni”.

Postęp prac na dzień 16 kwietnia 2024:

Więcej Aktualizacja postępu inwestycja utworzenia nowego żłobka w gminie Witonia w ramach programu „MALUCH+”

W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Witonia” informujemy, że dnia 05.04.2024 r. (tj. piątek) na odcinku drogi powiatowej nr 2504E (ul. Byszewska) od godziny 8:00 do godziny 15:00, będą wykonywane prace związane z przywróceniem pierwotnego stanu nawierzchni. W związku …

Więcej Zamknięcie ulicy na czas prac

Gmina Witonia pozyskała 407 005,01 zł na utworzenie 10 miejsc w żłobku dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy w ramach programu „MALUCH+”.

Na koniec 2023 r. Wójt Gminy podpisał umowę na zadanie pod nazwą „Prace remontowo – adaptacyjne w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku w celu utworzenia 10 nowych miejsc opieki w żłobku …

Więcej Inwestycja utworzenia nowego żłobka w gminie Witonia w ramach programu „MALUCH+”

Wójt Gminy Witonia  informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2024 przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Witonia w terminie

od 01.02.2024r. do 29.02.2024r. 

W celu złożenia w/w wniosku rolnik powinien posiadać:

1. Aktualny wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami2. FAKTURY VAT (lub …

Więcej Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

W dniu 18 września 2023 r. Wójt Gminy Witonia – Mirosław Włodarczyk oraz Skarbnik Gminy – Wioletta Baraniak podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom …

Więcej DOFINANSOWANIE DLA OSP Z TERENU GMINY WITONIA

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...