– GOPS

Program jest nową inicjatywą Ministerstwa wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Rodzinne domy pomocy są ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu …

Więcej „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022

„Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy. Niestety nie jest to rzeczywistość. Jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej – 22% z rąk partnera. Ponad połowa wszystkich kobiet była nękana seksualnie, 20% młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w Internecie” – są to słowa Dunjy Mijatović, Komisarza Praw …

Więcej 16 Dni przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć (25.11-10.12)!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni informuje, że Gmina Witonia przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w celu łagodzenia skutków panującej …

Więcej Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

W celu wspierania rodzin wielodzietnych z naszego regionu Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR XVI/261/20 przyjmującą program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w woj. łódzkim pod nazwą Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.  

W założeniu tego programu znajduje się wprowadzanie systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządowe, stowarzyszenia, fundacje czy prywatnych przedsiębiorców. Uprawnienia …

Więcej Otrzymaj Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny!

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek” organizowanego przez Instytut Książki w Krakowie.

Przypominamy, że akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Na nowych i już zapisanych czytelników (dzieci w wieku przedszkolnym – roczniki 2015-2018) czekają książkowe wyprawki na dobry …

Więcej „Mała książka – wielki człowiek”. Biblioteka Publiczna Gminy Witonia zaprasza do wspólnego czytania książek!

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie osoby młode, ,które chcą otrzymać wsparcie na regionalnym rynku pracy programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Projekt ma na celu rozwinięcie przedsiębiorczości osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia 80 osobom w zakresie samozatrudnienia bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego (osoby …

Więcej Wsparcie dla osób młodych – projekt „Młodzi na start”

Dnia 27 września 2021 roku, w poniedziałkowe słoneczne popołudnie na terenie boiska szkolnego przed siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni odbyła się lokalna odsłona Narodowego Czytania w Gminie Witonia. Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej była lekturą tegorocznej akcji Narodowego Czytania, która w cały kraju jest objęta honorowym patronatem Pary …

Więcej Lokalna odsłona Narodowego Czytania 2021 w Gminie Witonia i podziękowania dla lokalnych twórców ludowych

Szanowni Państwo!

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Witonia, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni, Kierownik „Klubu Seniora+” w Witoni zapraszają mieszkańców Gminy Witonia na „Lokalną odsłonę Narodowego Czytania. Gabriela Zapolska Moralność Pani Dulskiej.” Wydarzenie odbędzie się dnia 27 września 2021 roku, o godz. 15:00 na boisku szkolnym przy Gminnym Ośrodku Kultury …

Więcej Lokalna odsłona Narodowego Czytania w Gminie Witonia

​„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Jak skorzystać z pakietu:

– Wypełnij ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.– Poczekaj 2 dni robocze na wystawienie e-skierowania.– Wybierz placówkę, w której chcesz zrealizować badania …

Więcej Dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych!

Back to top
Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...