– „Zwiastuny wiosny w Gminie Witonia” – GOKSiR ogłasza KONKURS

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „ZWIASTUNY WIOSNY W GMINIE WITONIA „

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni

II. Postanowienia ogólne
1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej w Witoni, mieszkańców gminy Witonia.
2.Konkurs ma na celu :
-rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych, fotograficznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych
-odkrywanie i promocja talentów;
-zwrócenie uwagi na piękno budzącej się przyrody w gminie;
-rozpowszechnianie działań proekologicznych poprzez działalność artystyczną i prezentację prac plastycznych.
III. Zasady uczestnictwa w konkursie:
-Zadaniem uczestnika biorącego udział w konkursie jest wykonanie pracy o tematyce wiosennej wyłącznie w technice kolażu.

-Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Technika i format prac:
• technika: kolaż
• rodzaj format prac: blok (karton) formatu min. A3
-Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną metryczkę pracy plastycznej – załącznik do regulaminu.
-prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom
-do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca dane uczestnika, zgody na przetwarzanie danych (na potrzeby konkursu),
-konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach – klasy 0, klasy I-III, klasy IV-VIII, mieszkańcy gminy.
IV. Ocena prac i nagrody:

-Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa

Kryteria oceny prac:
a) zgodność pracy z tematem
b) oryginalność techniki
c) estetyka pracy – jakość wykonania
-Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
-Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

V. Harmonogram konkursu

-termin oddania prac: do 20 maja 2021 r.
-miejsce dostarczenia prac: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni (do p. Magdaleny Kluski)
-ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (na stronie GOKSiR w Witoni, FB GOKSiR, Gminy Witonia)

Nagrody w reżimie sanitarnym, będzie można odbierać w GOKSiR w Witoni

VI. Wymogi prawne

  1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmian treści regulaminu.
  3. Dokumentacja związana z przeprowadzonym konkursem będzie przechowywana w archiwum GOKSiR w Witoni.
Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...