– Zgłaszanie pustostanów – prośba Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, iż od 1 grudnia 2022 roku wdrożony został System Informacyjny  o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem internet.gov.pl. Na stronie internet.gov.pl  istnieje możliwość zgłoszenia pustostanów, dla których nie należy planować usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do  Internetu.
Pustostan to niezamieszkały  lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarcze lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolne, lub na cele publiczne budynek który:


– nie spełnia warunków technicznych,  o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane,
-został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny,
– jest przewidziany do rozbiórki.
        Zgłoszenie pustostanów przez Obywateli umożliwi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prawidłowe zaplanowanie interwencji publicznych na projekty budowlane sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na  Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki takim zgłoszeniom będzie wiadomo, w jakich budynkach nie znajdują się potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu
do internetu.
            Informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internet.gov.pl – będą widoczne jedynie dla ministra ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.
Z uwagi na zaplanowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ogłoszenie konkursów na budowę sieci szerokopasmowych prosimy o zgłaszanie pustostanów znajdujących się na terenie gminy Witonia w możliwe jak najszybszym terminie.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...