– ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN „CENTRUM” w Kutnie przystąpiło do przygotowania nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU na lata 2023-2027.

W lipcu 2022 roku została podpisana Umowa pomiędzy SRGC w Kutnie a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o przyznaniu pomocy, określająca zasady finansowania „Wsparcia przygotowawczego”

w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach tworzenia i konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju, STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN „CENTRUM” w Kutnie zaprasza mieszkańców Gminy Witonia na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 8 września 2022 roku (czwartek) w sali OSP w Witoni ul. St. Starzyńskiego 8 o godz. 12:00

Program spotkania:

1. Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020.

2. Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR.

3. Konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR (w celu zdefiniowania potrzeb i problemów przewidziano formę otwartą tj. debatę z przedstawicielami danego terenu zakończoną wskazaniem rozwiązań w obszarach strefy kulturalnej, społecznej, ekonomicznej, szkolnej, infrastrukturalnej). Etap poszukiwania rozwiązań zostanie zakończony listą propozycji z uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych za szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR oraz partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Back to top
[KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...