– Zagrożenia sanitarno-higieniczne

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy nr. PPIS-HK.9020.11.5870.2022 z dnia 28.08.2022r. dotyczącego występujących w ostatnim czasie niekorzystnych warunków pogodowych (wysoka temperatura, obfite opady deszczu) zwiększających poziom zagrożeń sanitarno-higienicznych na terenie osiedli mieszkaniowych oraz gospodarstw domowych, w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przypominamy właścicielom, użytkownikom i zarządzającym nieruchomościami o obowiązku utrzymania nieruchomości w należytym stanie sanitarno-higienicznym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności prosimy:

1. prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami,

2. zwalczać insekty, gryzonie i szkodniki,

3. usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości.

Obowiązek wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657).

Back to top
Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj. Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj. Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj. Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj.