– Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Witonia  informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2024 przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Witonia w terminie

od 01.02.2024r. do 29.02.2024r. 

W celu złożenia w/w wniosku rolnik powinien posiadać:

1. Aktualny wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami
2. FAKTURY VAT (lub paragon z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450,00 zł lub 100 euro) ZA ZAKUPIONY OLEJ NAPĘDOWY W OKRESIE 
– od  01.08.2023 r. do 31.01.2024 r. (przysługująca ilość litrów – 110 l na 1 ha i 40 l na 1 DJP bydła, owiec, kóz i koni ORAZ 4 l na 1 szt. świń ) 
3. W PRZYPADKU HODOWLI  BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ I KONI – zaświadczenie kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa z informacją o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt będących w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym będzie składany wniosek o zwrot podatku

– Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w formie przelewu na rachunek bankowy / wówczas należy podać numer konta bankowego/


Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 3
w godz. 8.00 – 15.00

Wniosek na zwrot podatku akcyzowego wraz z oświadczeniem do druku:

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...