– Uroczyste podsumowanie projektu Genialny samouk – Ignacy Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz

25 listopada 2023 roku w sobotnie popołudnie w sali KLUBU SENIORA+  odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. Genialny samouk – Ignacy Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Wydarzenie miało charakter otwarty. Każdy mógł uczestniczyć w historycznej przygodzie z jej głównym bohaterem Ignacym Kamińskim. W podsumowaniu zaplanowano: prelekcję dotyczącą osoby Ignacego Kamińskiego, ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Śladami Ignacego Kamińskiego” i wystawę pokonkursową zdjęć, oficjalne wręczenie nagród zwycięskim drużynom biorącym udział w queście poświęconym Ignacemu Kamińskiemu, premierę folderu poświęconego genialnemu samoukowi. Tak więc w wydarzeniu nie mogło zabraknąć uczestników aktywności projektowych.
W podsumowaniu działań projektowych uczestniczyli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych, radni i sołtysi, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy urzędu gminy. Uczestnikami wydarzenia byli dyrektorzy, kierownicy i bibliotekarze szczebla powiatowego oraz bibliotek i filii powiatu łęczyckiego a także były dyrektor  Biblioteki Publicznej Gminy Witonia.  Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele różnych instytucji  i osoby, z którymi  biblioteka współpracuje na wielu obszarach, ale przede wszystkim na niwie krzewienia czytelnictwa, kultury i wiedzy o regionie.  Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli jednak ludzie, dla których Ignacy Kamiński – patron naszej biblioteki był dziadkiem, pradziadkiem, prapradziadkiem, a więc członkowie Jego rodziny. Podsumowanie projektu prowadziła jego koordynatorka Anna Stolarczyk – Dyrektor Biblioteki.

Z ogromną uwagą i zaciekawieniem zgromadzeni wysłuchali niezwykle merytorycznej, wspaniałej prelekcji poświęconej Ignacemu Kamińskiemu, którą wygłosiła „skarbnica wiedzy o lokalnej historii” kustosz działu etnograficznego Muzeum w Łęczycy pani Anna Dłużewska-Sobczak. Prelegentka jest przede wszystkim pasjonatką życia i twórczości Ignacego Kamińskiego, autorką wielu publikacji, artykułów, a także narratorką audycji i programów związanych z Ignacym Kamińskim. Prelekcja była ogromnym przeżyciem, zwłaszcza dla członków rodziny Ignacego Kamińskiego, ale także niesamowitą lekcją historii o człowieku, zasłużonym dla Gminy Witonia, regionu i Ojczyzny i który zawsze podkreślał swoją tożsamość regionalną.  Był chodzącą kroniką regionalnej przeszłości, tradycji i obyczajów. Pielęgnował je pieczołowicie i chętnie popularyzował. To przesłanie zostawił dla nas wszystkich. Nie wypierać się swoich korzeni.

Podziękowanie za przeprowadzoną prelekcję na ręce pani kustosz Anny Dłużewskiej–Sobczak złożyli Wójt Gminy Witonia p. Mirosław Włodarczyk i Dyrektor Biblioteki – p. Anna Stolarczyk.

Po prelekcji nastąpił moment ogłoszenia wyników konkursu fotograficznego „Śladami Ignacego Kamińskiego”. W konkursie wzięło udział 11 osób: dzieci, młodzieży i dorosłych. Komisja konkursowa
w składzie: p. Wioletta Baraniak, p. Anita Konwerska, p. Zbigniew Firadza  i p. Aneta Wasiak przyznała następujące nagrody i wyróżnienia.

Miejsce I – nagroda karta prezentowa Empiku o wartości 200 zł.: Aleksandra Wysocka

Miejsce II – nagroda karta prezentowa Empiku o wartości 150 zł.: Nikodem Fus

Miejsce III – ex aequo (eksekfo) – nagroda karta prezentowa Empiku o wartości 100 zł.: Maja Kińska, Szymon Kiński

Wyróżnienia – nagrody karty prezentowe Empiku o wartości 70 zł. : Agnieszka Buta, Martyna Krupa, Natalia Stańczyk, Bartłomiej Stańczyk, Natalia Szulczewska, Amelia Godlewska, Hanna Grudniewska.

Dyplomy, nagrody i wyróżnienia wręczyli członkowie komisji konkursowej: p. Wioletta Baraniak i p. Anita Konwerska.

            Kolejnym elementem podsumowania działań projektowych było oficjalne wręczenie nagród zwycięskim drużynom biorącym udział w queście poświęconym Ignacemu Kamińskiemu. Najwięcej  punktów zdobyły: drużyna „Odsiecz królowej” (I miejsce – Ewelina Wiśniewska, Kinga Wiśniewska, Joanna Brzozowska, Kamila Sikora), „Samorząd” (II miejsce – Katarzyna Gonera, Wioletta Baraniak, Karolina Ogłodzińska, Anna Kubiak), „Zjednoczone babki” (III miejsce – Monika Karasińska, Izabela Studzińska-Woźniak, Aneta Woźniak). Dyplomy i nagrody w postaci gier edukacyjnych, książek, słodyczy wręczył Wójt Gminy Witonia p. Mirosław Włodarczyk.

            Ważnym etapem realizowanego projektu było gromadzenie pamiątek dotyczących Ignacego Kamińskiego. Dzięki uprzejmości rodziny, mieszkańców Gminy Witonia i jednej z instytucji, tj. Rejonowego Banku Spółdzielczego o/Witonia w Lututowie zgromadzonych zostało wiele materialnych dowodów życia, działalności i twórczości Ignacego Kamińskiego. Pamiątki wyeksponowane są w witrynach w bibliotece.

Z tej okazji, za okazane zaufanie i pomoc w realizacji działań projektowych podziękowania z rąk Wójta Gminy Witonia otrzymali: członkowie rodziny, tj.:  p. Urszula Cichońska, p. Maciej Kamiński, p. Agnieszka Wojtczak, p. Łukasz Kamiński, p. Janina Jóźwiak a także mieszkanki Gminy Witonia:  p. Halina Matusiak i  p. Bożena Buczyńska. Za udostępnioną przez Rejonowy Banku Spółdzielczy o/Witonia w Lututowie  pamiątkę  podziękowania otrzymały: Dyrektor Rejonowego Banku Spółdzielczego o/Witonia w Lututowie – p. Renata Wojtczak i  Dyrektor Regionalnego ds. Łączeniowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie – p. Zofia Klarzak.

Nie mogło zabraknąć podziękowań dla partnerów wspierających Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia  im. Ignacego Kamińskiego w realizacji wszystkich etapów projektu pn. Genialny samouk – Ignacy Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz. Podziękowania otrzymali:

Wójt Gminy Witonia – p. Mirosław Włodarczyk

Przewodniczący Rady Gminy Witonia – p. Dariusz Kowalczyk

Proboszcz parafii p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Witoni – ks. Bogdana Skóra

Sekretarz Gminy Witonia – p. Katarzyna Gonera

Skarbnik Gminy Witonia – p. Wioletta Baraniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni – p. Urszula Graczyk

Wicedyrektor  Szkoły Podstawowej  im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni – p. Ilona Jędrzejczak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Witoni – p. Magdalena Kluska

Kierownik KLUBU SENIORA+ i  Klubu Samopomocy „Stara Szkoła” w Witoni – p. Anna Florczyk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Witoni – p. Monika Karasińska

Prawnik w Urzędzie Gminy w Witoni – p. Bogdan Kondorowski

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – p. Zbigniew Firadza

W/w  osoby otrzymały także upominki w postaci książek „Legendy Województwa  Łódzkiego”  wydawnictwo, którego mecenasem jest Wójt Gminy Witonia p. Mirosław Włodarczyk

            Uczestnikom wydarzenia został zaprezentowany bezpłatny folder poświęcony Ignacemu Kamińskiemu zawierający jego skondensowany biogram. Tekst wzbogacony został zdjęciami, które pokazują nam obecne ślady rzeźbiarza, a także przypominają, że był m.in. posłem na Sejmie Ustawodawczym. Folder prezentuje  talent gawędziarski  i gościnność Ignacego Kamińskiego,  to jaki był otwarty na drugiego człowieka.  Warto dodać, że zdjęcie otwierające folder zostało udostępnione przez  Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu i pochodzi z kolekcji Liny i Bolesława Nawrockich, ogromnych pasjonatów sztuki ludowej.

                Podsumowaniu projektu towarzyszyła jego promocja. Na uczestników wydarzenia czekały gadżety promocyjne w postaci notesów z długopisem i toreb bawełnianych z przesłaniem-mottem, którego autorem jest Ignacy Kamiński i które brzmi:

„(…) Każdego z nas obowiązuje praca uczciwa i sumienna,

bo uczciwa praca uszlachetnia nas

i przynosi naszemu narodowi szczęście i sławę”.

            Dodatkowo, na tablicach wyeksponowane zostały informacje dotyczące osoby Ignacego Kamińskiego, np. akt urodzenia, dokumenty pokazujące jego poselską działalność, artykuły z czasopism i in. Zaprezentowano zdjęcia dokumentujące zrealizowane działania projektowe. 

Całości dopełniała wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników konkursu fotograficznego „Śladami   Ignacego Kamińskiego”.

            Wydarzenie zakończyło się wspólnymi zdjęciami, wspomnieniami o bohaterze projektu i przygotowanym przez realizatora projektu – Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego, słodkim poczęstunkiem. Wydarzeniu towarzyszyła magiczna a zarazem rodzinna atmosfera.

            W ten oto sposób podsumowano działanie projektowe pn. Ignacy Kamiński – lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz  a tym samym międzypokoleniowo uczczono 140 rocznicę urodzin zasłużonego rodaka Ziemi Witońskiej.

            Podsumowanie projektu zostało poprzedzone uroczystością oficjalnego nadania imienia Ignacego Kamińskiego Bibliotece Publicznej Gminy Witonia i odsłonięciem tablicy upamiętniającej właśnie 140  rocznicę  urodzin  Ignacego  Kamińskiego.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...