– Projekt – Kuchary

Gmina Witonia jako jedna z pięciu gmin z całej Polski zakwalifikowała się do udziału w Projekcie pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, który był przeprowadzany w woj. łódzkim i opolskim od 14 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r., oraz
w naborze dodatkowym dla woj. łódzkiego w terminie od 5 listopada 2018 r. do 13 listopada 2018 r.

Projekt realizowany jest w formule Partnerskiej:

  1. Lider Projektu: Województwo Łódzkie/ Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  2. Partner nr 1: Województwo Opolskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
  3. Partner nr 2: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Łączna kwota jaką przeznaczono na powyższy cel to 10 171 999,20 zł, zaś dla Województwa Łódzkiego / Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przyznano dofinansowanie w wysokości 1 618 718,20 zł, a dla TPN – 5 281 370,60 zł.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach polegające na opracowaniu modelu i wdrożeniu go, adaptacji, remoncie i wyposażeniu mieszkań, szkoleniu personelu, prowadzeniu mieszkań zgodnie z modelem oraz „Wytycznymi w obszarze włączenia społecznego (…).”

Do programu zostały włączone dwa mieszkania w Kucharach (lokal nr 7 i 8).

W ramach w/w projektu dwóch przedstawicieli gminy uczestniczyło w wizycie studyjnej w Niemczech (27.11. – 30.11.2018 r) i kolejnych dwóch – w Szwecji (03.12. – 06.12.2018 r.). Celem tych wizyt było zapoznanie się z nowatorskimi rozwiązaniami, również technicznymi i wymiana doświadczeń z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego.

Zorganizowane również zostały panele eksperckie w Nagawkach koło Dmosina (12.12. – 13.12.2018, 13.12 – 14.12.2018 r.), w których udział wzięli przedstawiciele gminy. Wypracowywano wspólny model poprzez prezentację założeń, jak i dyskusje.

17 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie w Gminie Witonia organizowane w ramach projektu, w którym uczestniczyli włodarze gminy, pracownicy GOPS, radni i sołtysi. Realizatorzy projektu przedstawili zebranym wizję wdrażania wypracowanego modelu w naszej gminie.

Termin realizacji Projektu: 03.04.2018 r. – 31.03.2022 r.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...