– Posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia

W dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.

Porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 19 sierpnia 2022 r.

5.  Sprawozdanie Wójta Gminy Witonia z działalności między sesjami.

6.  Zapytania i wnioski.

7.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

8.  Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2022 r.
9.  Wysłuchanie informacji nt. działalności jednostek OSP Gminy Witonia.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata      2022-2033.

12.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

      Dariusz Kowalczyk

Back to top
Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj. Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj. Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj. Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj.