– Posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia

W dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.

Porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 28 marca 2022 r.

5.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 20 kwietnia 2022 r.

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

7.  Zapytania i wnioski.

8.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

9.  Wysłuchanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Witonia.
10.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Witonia z organizacjami      pozarządowymi za 2021 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
12.Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę  lokalnej sytuacji

     społecznej i demograficznej w gminie.

13.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez Gminę Witonia.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033.

17.Zakończenie obrad.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...