– POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAREK MATUSZEWSKI W WITONI

W dniu 17.03.2023 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoni.

Wśród zaproszonych gości byli:

– reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Łęczycy, mł. bryg. mgr inż. Wiesław  Granosik- dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej  ,

– Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego  ZOSP RP Józef Bednarek   ,

– Wójt Gminy Witonia  Mirosław Włodarczyk

– Radni Gminy Witonia ( obecni: Urszula Tomczak, Małgorzata Klimczak, Agnieszka Prawda, Ludwik Ignaczak)

– Ksiądz Proboszcz Bogdan Skóra,  Parafii i Kościoła Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Witoni

oraz Gość  Specjalny  Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marek Matuszewski

Podczas zebrania zaprezentowała swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy młoda kadra druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoni .  Pokaz  zdobył duże uznanie. Goście osobiście gratulowali posiadanych umiejętności i zaangażowania w udzielaniu  pomocy człowiekowi w potrzebie.

Podczas zebrania  młoda kadra druhów złożyła ślubowanie i otrzymała legitymację.

 Pragniemy podziękować Panu Posłowi za zaszczycenie swoją obecnością  naszej Gminy.

Back to top
[KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...