– Otrzymaj Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny!

W celu wspierania rodzin wielodzietnych z naszego regionu Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR XVI/261/20 przyjmującą program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w woj. łódzkim pod nazwą Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.  

W założeniu tego programu znajduje się wprowadzanie systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządowe, stowarzyszenia, fundacje czy prywatnych przedsiębiorców. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych działalności.

Jeśli posiadasz troje dzieci bądź więcej, jesteś osobą uprawnioną w uzyskaniu dostępu do wniosku.

Wniosek o przyznanie Karty można złożyć osobiście, przesłać pocztą na dres: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź bądź za pomocą platformy ePUAP.

Więcej informacji na temat Karty oraz wzory wniosków są dostępne na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: ww.rcpslodz.pl w zakładce Dziecko i Rodzina, podzakładka Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...