– „NIANIE W GMINIE WITONIA SZANSĄ DLA RODZICÓW”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego    Województwa       Łódzkiego    na    lata   2014    –   2020    współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.I „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Gmina Witonia rozpoczyna nabór kobiet, które chcą wrócić do pracy, a jednocześnie zapewnić właściwą opiekę swoim pociechom.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 12 pracującym kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, które są aktywne zawodowo lub planują powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy.  Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronach https://gminawitonia.pl oraz w Urzędzie Gminy w Witoni pok. nr 6

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w maju / czerwcu 2022.

Ważne – nianią może zostać członek rodziny np. babcia, do czego szczególnie zachęcamy.  

Udział w projekcie może wziąć wyłącznie kobieta spełniająca łącznie poniższe wymagania: 

  • zamieszkuje na terenie Gminy Witonia,
  • jest osobą pracującą, która sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi od 20 tygodnia życia  do lat 3,
  • drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,
  • której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.

Do kryteriów premiujących należy m.in. : samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, wielodzietność rodziny

REKRUTACJA
Nabór rozpoczyna się w dniu 26 maja 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do 30 czerwca 2022.

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji  w przypadku wpłynięcia do Biura Projektu 12 formularzy zgłoszeniowych spełniających warunki formalne. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, w Biurze projektu, drogą elektroniczną (e-mail) lub listowną (liczy się data stempla pocztowego).  

 Biuro Projektu:

” NIANIE W GMINIE WITONIA SZANSĄ DLA RODZICÓW”

ul. Stefana Starzyńskiego 6A,  pokój 6 (I piętro)

tel. 24 356 47 06;  email: sekretariat@gminawitonia.pl

godziny pracy biura: pon.- pt. – 7:30 – 15:30 

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...