– LXXI obrady Sesji Rady Gminy w Witoni

W dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.

Porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 28 grudnia 2023 r.
5.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

6.  Zapytania i wnioski.

7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
8.  Przyjęcie sprawozdania z działalności GOKSiR  za 2023 rok oraz zamierzenia na 2024      rok.
9.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Witoni za 2023 rok oraz      zamierzenia na 2024 rok.
10.Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Samopomocy „Stara Szkoła” za 2023 r.
11.Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Seniora+ za 2023 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata      2024 – 2036.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Witoni na prace konserwatorskie,      restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub      znajdującym się w ewidencji zabytków.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań      finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy       na zakup systemu sterylizującego.

18.Zakończenie obrad.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...