– LXII sesja Rady Gminy w Witoni

W dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia

Porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 25 kwietnia 2023 r.

5.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

6.  Zapytania i wnioski.

7.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

8.  Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę  lokalnej sytuacji           społecznej i demograficznej w gminie.
9.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Witonia z organizacjami      pozarządowymi za 2022 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz      zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Witonia w 2023 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata      2023-2035.

Przewodniczący Rady Gminy

      Dariusz Kowalczyk

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...