– Konkurs profilaktyczny dla uczniów

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni

pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witoni 

zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursach pod hasłem : „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

CEL KONKURSU:

  • promowanie profilaktyki uzależnień wśród uczniów,
  • podnoszenie świadomości uczniów na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych: alkohol, papierosy, narkotyki,
  • propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień,
  • zaangażowanie uczniów z terenu naszej gminy do działań profilaktycznych,
  • uświadomienie odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Uczniowie klas I – III przygotowują prace plastyczne
pt. „Wiem, co jest dla mnie zdrowe”.

Uczniowie klas IV –VIII przygotowują pracę plastyczną
pt. „Antyreklama produktów alkoholowych lub tytoniowych”

Na uczestników konkursu jak zawsze czekają atrakcyjne nagrody

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 608 385 240

w godz. 14:00 – 16:00.

Prace plastyczne prosimy kierować do Świetlicy Środowiskowej przy GOKSiR w Witoni (do p. Magdaleny Kluski) lub nauczyciela prowadzącego konkurs w szkole.

Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane uczestnika (zamieszczona na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwisko opiekuna.

Termin składania prac: do 23 grudnia 2021 r.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...