– KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie

Red fox close up profile behind view in its environment and habitat with a blur forest background, displaying bushy fox tail. Fox Image. Picture. Portrait. Photo.

Powiatowy Lekarz  Weterynarii  w  Kutnie  informuje,  że  na  terenie  powiatu  kutnowskiego i łęczyckiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych, w okresie pomiędzy 21 września a 1 października 2022r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia  będą  wykonywane   metodą   zrzutów   z  samolotów  doustnej  szczepionki z wysokości około 200 metrów. Szczepionka jest zatopiona we wnętrzu przynęty – mieszance pokarmowej w kształcie prostokąta, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 3,9 cm x 3,5 cm x 1,5cm, o zapachu rybnym. Na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego zostanie zrzuconych 30 dawek szczepionki na 1km2. Zapach przynęty jest wyczuwany przez lisy z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową lisa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie apeluje do mieszkańców powiatów na terenach, których ma zostać zrzucona szczepionka o nie podnoszenie i nie ruszanie szczepione k. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawi, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypomina się, iż przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone aby nie dostały się do strefy z wyłożoną szczepionką jako zwierzęta konkurencyjne do zjedzenia przynęt (np. lasy, pola, łąki).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsuł ki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe. Uzasadnieniem szczepień jest fakt, że w czerwcu 2021 r. potwierdzono wystąpienie wścieklizny u lisa w miejscowości Radom w woj. mazowieckim, a miejsce znalezienia lisa znajduje się niespełna 50 km  od  powiatu  opoczyńskiego  i  rawskiego.  Potwierdzono  również 2 nowe  ogniska w kwietniu w roku 2022 w powiecie gostynińskim w woj. mazowieckim  w odległości mniej niż 50  km od powiatu kutnowskiego.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w  Kutnie   pod   numerem   telefonu   24   337   17   00   (sekretariat )   lub   e-mail: sekret ariat@piw.kutno.pl. Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...