– Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie?

Środki do walki z przemocą w rodzinie:

  • Telefon zaufania, to forma pomocy, która gwarantuje anonimowość. Dzięki temu osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, mogą otwarcie mówić o swoich problemach dotyczących ich rodziny. Przeszkoleni konsultanci, którzy prowadzą rozmowę z taką osobą, oferują wsparcie i motywację do działania, a także podają informację o placówkach pomocowych i możliwościach uzyskania pomocy.
  • Punkty Informacyjno – Konsultacyjne, dla ofiar przemocy, to formy placówek tzw. pierwszego kontaktu. Można tam spotkać się ze specjalistami takimi jak psycholog, prawnik, przedstawiciel policji, członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy terapeuci. Osoby zainteresowane mogą uzyskać tam także informacje na temat specjalistycznych środków i form pomocy.
  • Specjalne ośrodki wsparcia, gwarantują schronienie od 3 do 6 miesięcy. W ośrodkach organizowane są grupy wsparcia i grupy terapeutyczne. Zapewniana jest tam również pomoc medyczna, psychologiczna, prawna i socjalna.
  • Ośrodki interwencji kryzysowej, są szczególnym rodzajem placówek, które powstały z myślą o osobach znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Oferują pomoc natychmiastową, bezpieczeństwo i schronienie.
  • Schroniska i hostele dla ofiar przemocy w rodzinie, oprócz dachu nad głową oferują także pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną, czasem medyczną. Często ofiary przemocy nie decydują się na odejście od sprawcy głównie ze względu na to, że nie mają gdzie się udać, tego typu placówki zapewniają im schronienie.

,,Sygnał pomocy” ,,help me” ,,pomóż mi”

Ten międzynarodowy znak informuje o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Ofiary przemocy domowej w obawie przed oprawcą często nie informują osób postronnych o rozgrywającym się dramacie. To właśnie z myślą o takich osobach powstał ten znak. Jest to prosty i czytelny ruch dłoni, który może nawet uratować ludzkie życie. Ofiara powinna wykonać go w możliwie swobodny, naturalny sposób, by nie ściągnąć na siebie uwagi dręczyciela.

Jak wykonać znak ,,POMÓŻ MI”

  1. Pokaż otwartą dłoń.
  2. Schowaj kciuk do środka.
  3. Złóż dłoń w pięść.

Co zrobić jeśli zobaczymy taki znak?

Jeśli zauważymy, że ktoś pokazuje nam znak ,,POMÓŻ MI”, nie należy się bać zareagować. Zadzwoń pod numer 112 (numer alarmowy), 22 668 70 00 do Niebieskiej Linii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzin

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...