– Dofinansowanie z programu Polski Ład na budowę przedszkola i hydroforni w gminie Witonia

Gmina Witonia otrzymała kolejne środki w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie łącznej 7.000.000,00 zł.

Dofinansowanie w wysokości 5.000.000 zł zostało przydzielone na budowę przedszkola w miejscowości Witonia oraz w wysokości 2.000.000 zł na budowę hydroforni w tej samej miejscowości.

W imieniu Wójta Gminy Witonia i mieszkańców Gminy Witonia dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania tego wsparcia. Przede wszystkim pragniemy podziękować Panu Przemysławowi Błaszczykowi- senatorowi RP, Markowi Matuszewskiemu – posłowi RP, Remigiuszowi Ślipcowi – dyrektorowi ds. rozwoju relacji społecznych oraz komisji oceniającej przy Prezesie Rady Ministrów.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...