– DOFINANSOWANIE DLA OSP Z TERENU GMINY WITONIA

W dniu 27 grudnia 2023r. w Urzędzie Gminy w Witoni odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i ubrań specjalnych dla sześciu jednostek OSP z terenu Gminy Witonia, zakupionych dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Sprzęt i ubrania specjalne zakupiono za kwotę 71 454,00 zł, z czego 99% zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, pozostała kwota to wkład własny Gminy Witonia.

Uroczystego przekazania sprzętu i ubrań dokonał Wójt Gminy Witonia Pan Mirosław Włodarczyk oraz Skarbnik Gminy Witonia Pani Wioletta Baraniak. W przekazaniu uczestniczyli Prezesi i druhowie z jednostek OSP w Anusinie , Gledzianówku, Gołocicach, Kucharach, Romartowie i w Witoni.

W ramach przyznanych środków finansowych oraz wkładu własnego Gminy zakupiono m.in.: 18 kompletów ubrań specjalnych, 2 aparaty powietrzne, podkszesywarkę oraz motopompę pływającą. Zakupiony sprzęt pozwoli zwiększyć możliwości operacyjne jednostek oraz umożliwi prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na wyższym poziomie.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...