– Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Witonia

Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i siei wodociągowej na terenie Gminy Witonia” mająca na celu ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą dla mieszkańców gminy Witonia poprzez budowę sieci wodociągowej w tych miejscowościach, a także poprawa środowiska i rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów związanych z poprawą wyposażenia gminy w infrastrukturę wodno- ściekową co przyczyni się także do osiągnięcia celów rozwoju przedsiębiorczości oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców. Budowa infrastruktury wpłynie na rozwój gospodarczych obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia realizowane jest w ramach przyznanej pomocy finansowej na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie oraz budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Witonia, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, wybudować oczyszczalnię ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rowu, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz wybudować odcinek sieci wodociągowej w gminie Witonia.

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 17 miesięcy od podpisania umowy,
tj. od dnia 19.04.2023 r.

Rozpoczęcie prac: 12.12.2023 r.

Całkowita kwota inwestycji wyniesie 3 889 585.76 zł brutto

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...