– BEZPŁATNE SADZONKI DRZEW DLA MIESZKAŃCÓW W RAMACH AKCJI „SADZIMY DRZEWA W GMINIE WITONIA 2023”

Wójt Gminy Witonia zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Witonia do udziału w akcji: „SADZIMY DRZEWA W GMINIE WITONIA 2023″
Drzewa spełniają bardzo ważne zadanie w środowisku w którym żyjemy, postępująca degradacja środowiska uświadamia nam, że obecność drzew może zminimalizować niekorzystne a ciągle postępujące zmiany, w tym klimatyczne. Drzewa odgrywają ogromną rolę przyrodniczą i ekologiczną:
– drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt;
– chronią przed hałasem;
– oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów;
– zatrzymują wody opadowe;
– wpływają na poprawę stanu zdrowia;
– urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stresu i agresji;
– przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

Warunki jakie trzeba spełnić aby przystąpić do akcji w celu otrzymania darmowych sadzonek:

  1. Do akcji mogą przystąpić wyłącznie mieszkańcy z terenu gminy Witonia.
  2. Dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Witoni pokój NR. 7 od 24.11.2022 r. do 23.12.2022 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.
  3. Mieszkańcy we własnym zakresie będą dokonywać nasadzeń na swoich posesjach.
  4. Pracownik Urzędu Gminy w Witoni, w wyznaczonym wcześniej terminie będzie przeprowadzał kontrole z wykonanych nasadzeń.
Back to top
Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...