– Święto Chrztu Polski – III Ogólnopolski Konkurs

Na prośbę Prezesa Fundacji SŁOWO zamieszczamy poniższą informację.

„9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski”. Na mocy tej ustawy święto to, jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego, z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, którą uznaje się za początek Państwa Polskiego. Święto to jest jeszcze nowe i z tego względu nie jest ono powszechnie przyjęte przez społeczeństwo polskie”.

      
Serdecznie zapraszamy do udziału w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ – „Chrzest Polski”.  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII – VIII) oraz szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2022 r.

Każde społeczeństwo i każda jednostka powinna czuć więź ze swoją Ojczyzną, powinna być świadoma swojej historii i swoich korzeni. Zakorzenienie w historii umożliwia budowanie patriotyzmu, dumy z przynależności do własnego Narodu i stwarza poczucie odpowiedzialności ludzi za dobro i właściwy rozwój społeczeństwa. Fakt przyjęcia ustawy o Święcie Chrztu Polski daje nam wyjątkową szansę, aby pokazać korzenie naszej państwowości już w ponad tysiącletniej historii.

Cel uważamy za słuszny i istotny – skoro ustanowiono to Święto ustawą – powinno ono być obecne w powszechnej świadomości społeczeństwa. Do tej pory data ta była marginalnie dostrzegana – tylko podczas większych obchodów – co 50 lat (1966 i 2016). Dzieci i młodzież powinny zapoznać się z tak ważnym wydarzeniem w historii Polski. Realnie przewidujemy, że w wyniku konsekwentnych (rokrocznych) działań Święto zacznie być obecne w świadomości zbiorowej.

Więcej informacji na temat konkursu, takich jak regulamin i plakat, znaleźć można pod adresem: www.swietochrztu.pl/3konkurs

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie tego przedsięwzięcia wśród uczniów i nauczycieli.

Jan Klawiter
Prezes Fundacji SŁOWO

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regulaminem konkursu, bowiem tego typu działania przybliżają i upamiętniają ważne dla naszej Ojczyzny wydarzenia. Niewątpliwie takim jest dzień narodzin Państwa Polskiego obchodzony 14 kwietnia.

Back to top
Serdecznie zapraszamy na "Wieczór kolend i pastorałek" Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Serdecznie zapraszamy na "Wieczór kolend i pastorałek" Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Serdecznie zapraszamy na "Wieczór kolend i pastorałek" Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Serdecznie zapraszamy na "Wieczór kolend i pastorałek" Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...