– Romans z balladą  – Narodowe Czytanie 2022 w Gminie Witonia

W tegorocznym Narodowym Czytaniu, w 200. rocznicę wydania dzieła, lekturą były „Ballady i romanse” – tomik poezji, który zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej.  

„Ballady i romanse” zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezyj Adama Mickiewicza i były pisarską rewelacją. Zadziwiały odbiorców odwagą i brawurą literacką. Zrywały z pisemnymi więzami wcześniejszych epok, choć jednocześnie z nich wciąż czerpały. Mickiewicz wyznaczył nimi trendy w XIX-wiecznej literaturze polskiej. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu oraz prostotą języka. Prezentuje utwory osadzone w realiach historycznych i lokalnych. Nie brak w nich elementów niezwykłości, świata nadprzyrodzonego, wątków niemal kryminalnych. Mickiewicz, pisząc ballady, czerpał z podań, opowieści, legend czy wierzeń, które krążyły wówczas wśród prostych ludzi. Na ich bazie utworzył opowieści liryczne i dramatyczne. Teksty stojące na pograniczu epiki oraz liryki. Świeże i przemawiające do odbiorcy. W „Balladach i romansach” Mickiewicz odważył się na kompilację uczuciowości i dydaktyzmu, eleganckiej powagi i zdradliwej ironii.

Wywrócił od razu całą literaturę klasyczną na Litwie, leciały spod jego pióra jak grad ballady i poemata w nowej formie pisane i rozogniały umysły młodzieży – pisał Kajetan Koźmian w ”Pamiętnikach” z 1865 roku. Kto jak kto, ale Mickiewicz wiedział, jak wzbudzić zainteresowanie… Po 200 latach Mickiewicz nadal jest gwiazdą na literackiej scenie. 

Nie sposób w tym krótkim wstępie opisać całego pejzażu wewnętrznego „Ballad i romansów”. Szansą na ponowne przyjrzenie się XIX-wiecznym utworom i na dostrzeżenie treści, które trafnie komentują obecną rzeczywistość jest ogłoszenie roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. 

Była nią także lokalna odsłona Narodowego Czytania w Gminie Witonia, która miała miejsce w dniu 23 września 2022 roku. Organizatorami wydarzenia były: Biblioteka Publiczna Gminy Witonia, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni, Klub „Seniora+” w Witoni. Pomocą merytoryczną służyła i wyboru tekstów dokonała p. Dorota Wojciechowska – Jabłońska, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni.

Akcja Narodowego Czytania ma na celu popularyzację czytelnictwa, podkreślenie potrzeby dbałości o język ojczysty, ukazywanie bogactwa literatury polskiej, a także dawanie wyrazu jedności narodowej i dumy z bycia Polakiem. Jest w całym kraju objęta honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, a w Gminie Witonia także honorowym patronatem objął ją Wójt Gminy Witonia pan Mirosław Włodarczyk.

Wspólne czytanie wybranych poezji z tomiku „Ballady i romanse” połączyło przedstawicieli różnych środowisk. W gronie czytających w holu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, gdzie przygotowano odpowiednią oprawę scenograficzną, byli:

p. Mirosław Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia, p. Urszula Graczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni, p. Ilona Jędrzejczak –  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni, Julia Domańska – Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „Witonianki” – przedstawili „Romantyczność”, która otwiera cykl „Ballad i romansów”;
p. Wioletta Baraniak – Skarbnik Gminy Witonia, p. Ludwik Ignaczak – radny Gminy Witonia, p. Józef Bednarek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Julia Domańska – Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „Witonianki”
– zaprezentowali  pełną tajemniczości i niesamowitości balladę „Świteź”;
p. Urszula Tomczak – radna Gminy Witonia, p. Ewa Chojnacka –  pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni
i p. Mirosław Rosiecki – pomoc administracyjna ds. samorządowych i opieki zdrowotnej w Urzędzie Gminy Witonia
przybliżyli treści jakie niesie „Rybka. Ballada ze śpiewu gminnego”;
p. Anita Konwerska – pomoc administracyjna ds. obsługi Rady Gminy Witonia, organizacji promocji Gminy Witonia i gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Witonia, p. Bogdan Kondorowski – adwokat w Urzędzie Gminy Witonia, państwo Beata i Arkadiusz Godlewscy
z córką Amelią Godlewską – przedstawili dynamiczny utwór jakim jest ballada „Powrót taty”;
p. Dariusz Kowalczyk – Przewodniczący Rady Gminy Witonia,  p. Małgorzata Tyczyńska – nauczycielka języka polskiego, p. Maria Siermińska – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni zaprezentowali pełną humoru balladę „Pani Twardowska”;
ks. Bogdan Skóra – proboszcz Parafii p.w. św. Katarzyny Dz. i M. w Witoni,
p. Agnieszka Szałowska – instruktor kulturalno-oświatowy w  Klubie „Seniora+” w Witoni, p. Anna Zawalska –  opiekun ds. dowozu dzieci
i młodzieży w Urzędzie Gminy  Witonia, p. Elżbieta Dymna oraz p. Janusz Besztak – seniorzy z Klubu „Seniora+” w Witoni przedstawili romans
„Kurhanek Maryli”.
Utwór ten zamykał Narodowe Czytanie 2022 w Gminie Witonia.

Lokalna odsłona Narodowego Czytania w Gminie Witonia zakończyła się wręczeniem pamiątkowych dyplomów dla czytających oraz słodkim poczęstunkiem dla wszystkich uczestników.

Jak zawsze wiele osób odkryło przed publicznością swoje talenty aktorskie interpretując czytane utwory w sposób wyjątkowy  i niepowtarzalny. Organizatorzy wszystkim serdecznie dziękują za udział i pomoc w przeprowadzeniu akcji a przede wszystkim za wspaniałą atmosferę.

Cieszy nas, że możemy „współtworzyć akcję, która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości”.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Gminy Witonia, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni, Klub „Seniora+” w Witoni

Fot. K. Trusińska – Klub Samopomocy „Stara Szkoła” w Witoni

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...