– Promesa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Wójt Gminy Witonia informuje, iż w dniu 25.04.2022 r. Gmina Witonia otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza na realizację inwestycji pn. Remont drogi gminnej nr 102223E w miejscowości Anusin, gmina Witonia. Kwota promesy wynosi 1.330.000,00 zł  co stanowi 74% ostatecznej wartości inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje: 1) położenie nowej nawierzchni asfaltowej na nawierzchni jezdnej o szerokości 4,00 m (warstwa wyrównawcza o gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 3 cm). 2) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szer. 2 x 1,0 m. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno. Przewidywany termin realizacji inwestycji do końca sierpnia 2022 r.


Wójt Gminy Witonia informuje iż w dniu 12.04 2022r Gmina Witonia otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 104326E w m. Romartów, gmina Witonia”. Kwota promesy wynosi 1.710.000,00 zł  co stanowi 91,05% ostatecznej wartości inwestycji Zadanie obejmuje remont drogi na odcinku dł. 3,55 km, od drogi powiatowej nr 2503E do drogi krajowej nr 60. Zakres prac będzie obejmował: 1) położenie nowej nawierzchni asfaltowej na pas jezdny o szerokości 4,20 (4 cm warstwa wyrównawcza, 3 cm warstwa ścieralna) na całej długości remontowanego odcinka, 2) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szer. 2 x 1,0m. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno. Przewidywany termin realizacji inwestycji do końca sierpnia 2022r.

Back to top
[KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...