– Miłe, zabawne, pouczające czyli głośne czytanie „Legend województwa łódzkiego”

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego promuje i realizuje wszelkie inicjatywy czytelnicze, których uczestnikami są dzieci, młodzież i dorośli. Jedną z nich  jest głośne czytanie, które w bibliotece ma już swoją tradycję.

W cotygodniowych spotkaniach z książką biorą udział uczestnicy „Klubu Seniora+” i Klubu Samopomocy „Stara Szkoła” w Witoni. Zarówno słuchającym jak i czytającym spotkania te dają wiele radości i budują między nimi  pozytywne relacje.

W ramach głośnego czytania szczególne miejsce zajmuje zgłębianie lokalnej historii. Czynimy to poprzez poznawanie literatury regionalnej.

Najnowszą perełką z tej dziedziny są wydane w roku 2023  „Legendy województwa łódzkiego”. Mecenasem wydania jest Wójt Gminy Witonia Mirosław Włodarczyk.  Ja czytamy we wstępie „…książka, poświęcona jest legendom i gawędom ludowym oraz historii naszej małej Ojczyzny a przede wszystkim ukazuje urok i bogactwo gawęd ziemi łęczyckiej, będących naszym dziedzictwem”. To właśnie „Lendy województwa łódzkiego” od stycznia 2024 roku były lekturą głośnego czytania dla seniorów i klubowiczów. Czytając legendy jednocześnie odbywaliśmy swoistą wędrówkę po naszym województwie. Poznawaliśmy historię miejscowości zlokalizowanych w różnych zakątkach województwa łódzkiego. 

Ostatnim przystankiem naszej literackiej podróży były legendy osadzone w historii gminy Witonia: „O tym, co się w jesienną równonoc zdarzyło” i „Jak ekonom carskiego policjanta się pozbył”, do przeczytania których w dniu 12 marca 2024 roku zaprosiliśmy Wójta Gminy Witonia pana Mirosława Włodarczyka.

Ne ulega wątpliwości, że  „historia lokalna to ważny obszar poznawania przeszłości. Pozwala ona lepiej zrozumieć to, co działo się kiedyś, zbliżyć się do dawnych wydarzeń, buduje tożsamość i po prostu zaciekawia.”

Dziękujemy Wójtowi Gminy Witonia a także kierownictwu, instruktorom i uczestnikom „Klubu Seniora+” i Klubu Samopomocy „Stara Szkoła” w Witoni , że doceniacie Państwo lokalną historię i pokazujecie, że wartą się nią zajmować a przede wszystkim popularyzować jej najlepsze doświadczenia.

Jako bibliotekarze jesteśmy przekonani, że czytanie niesie same korzyści, więc z ochotą będziemy pełnić naszą biblioteczną misję.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...