– Książka w darze – zasady przyjmowania darów w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia

Wszystkim zainteresowanym przedstawiamy zasady przyjmowania darów w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia.

1. Przyjmowaniem darów zajmują się bibliotekarze dyżurujący.

2. Dary przyjmowane są zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych.

3. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów.

4. Selekcji dokonuje się wg następujących kryteriów:

a/ zgodność z profilem gromadzenia zbiorów,

b/ liczba już posiadanych egzemplarzy danego tytułu,

c/ stan fizyczny publikacji (nie przyjmujemy książek zniszczonych, brudnych, wydanych przed 2015 r.,

wyjątek mogą stanowić zbiory regionalne, dzieła rzadkie ze względu na autora, treść czy

wydawnictwo).

5. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane bezpłatnie do innych bibliotek, jednostek naukowych, organizacji lub umieszczone na półce „bookcrossingowej” biblioteki. Mogą także zasilić nasze kiermasze książek, znajdując nowych, szczęśliwych właścicieli, a biblioteka z pozyskanych środków dokona zakupu kolejnych nowości.

6. Dary w złym stanie technicznym mogą zostać przekazane na makulaturę.

7. Przekazanie darów od osób prywatnych odbywa się po zapoznaniu darczyńcy z niniejszymi zasadami na podstawie ustnego porozumienia.

8. Przekazanie darów uznajemy za akceptację powyższych zasad.

Tak więc, Szanowny Czytelniku, jeśli masz w domu książkę(i) przeczytane, zalegające na półkach, takie, z którymi możesz się rozstać bez poczucia dojmującej straty??? Przynieś je do naszej placówki, a my zrobimy z nich dobry użytek i nie pozwolimy odejść w zapomnienie!!!

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...