– Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi rozpoczyna nabór prac do konkursów nawiązujących do wydarzeń lat 1863-1864 wchodzących do projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny”, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Powstanie Styczniowe, programu wieloletniego Niepodległa.

Został w lesie krzyż żelazny

Zadaniem uczestnika jest napisanie opowiadania o tematyce związanej z przebiegiem Powstania Styczniowego w Łodzi lub w regionie łódzkim. Opowiadanie może dotyczyć dowolnego – wybranego przez uczestnika konkursu – aspektu działań zbrojnych w latach 1863-1864. Może to być opowieść o przebiegu bitwy, o działaniach konspiracyjnych, o relacjach międzyludzkich w obliczu krwawych walk,czy też stanowić impresję literacką dotyczącą pamięci o Powstaniu 1863. 

Nad Niemnem nie piórem pisane

Zadaniem uczestnika konkursu jest wybranie fragmentu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, który dotyczy powstańczej przeszłości rodów Korczyńskich lub Bohatyrowiczów lub cytatu mówiącego
o znaczeniu nadniemeńskich mogił powstańców dla budowania patriotycznych postaw lokalnej społeczności. Wybrany fragment ma stanowić materiał, do którego wykonana zostanie ilustracja.
W obrębie artystycznej impresji musi być przytoczony cytat, który został zilustrowany. 

Ojczyzna i historia Was nie zapomni

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie prostego znaku graficznego, który symboliką nawiązywałby do Powstania Styczniowego i pełniłby rolę znacznika mogił powstańczych na cmentarzach oraz w innych miejscach upamiętniających walki lat 1863-1864.  Chodzi o stworzenie prostego symbolu mającego jednoznaczną siłę przekazu, jaką ma symbol Polski walczącej w odniesieniu do Powstania Warszawskiego.

Konkursy skierowane są do osób z grupy wiekowej od 13 roku życia.

Nabór prac na konkursy trwa do 30.09.2023 r.

Regulaminy, formularze zgłoszeniowe i terminy przyjmowania prac konkursowych dostępne na stronie: https://www.wbp.lodz.pl/aktualnoci/spotkania-sesje/3406-konkursy-w-ramach-projektu-zwycistwo-ducha-zwycistwo-odwagi-zwycistwo-mioci-ojczyzny.html

Szczegółowych informacji na temat konkursów udziela Dział Informacji Naukowej tel. 42 6630333 lub 42 6630347, email: informacja@wbp.lodz.pl.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...