– Inwestycja w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną w Witoni

W dniu 29 listopada 2022r w Łodzi została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Witonia w sprawie przyznania pomocy finansowanej na realizacje zadania  polegającego na budowie oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Witonia w wysokości 3 638 420,00zł czyli 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Środki finansowane pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i są przyznawane na operacje typu Gospodarka wodno- ściekowa w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”,  objętego programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja będzie obejmowała:

– budowę oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem na działce nr 144/5 w Witoni

– budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne  z rejonu ulic Byszewskiej i Północnej do oczyszczalni

– budowę odcinka sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych przy ul. Królewskiej w Witoni.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...