– Genialny samouk – Ignacy Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz, za nami już połowa projektu!

Przygoda z lokalną historią w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego  w ramach projektu pn. Genialny samouk – Ignacy Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz, na którego realizację Bibliotece przyznano dotację w ramach programu „Patriotyzm Jutra” organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, cały czas trwa.  Od maja 2023 r. realizujemy aktywności, których  motywem wiodącym jest postać Ignacego Kamińskiego – lokalnego patrioty, człowieka oświeconego, oczytanego, obdarzonego nieprzeciętnym talentem artystycznym.

Głównym celem realizowanego zadania jest wyeksponowanie osoby Ignacego Kamińskiego – genialnego rzeźbiarza, wspaniałego gawędziarza, człowieka zasłużonego dla Gminy Witonia, regionu i Ojczyzny oraz przywrócenie w gminie i parafii, trwałej pamięci o Ignacym Kamińskim – lokalnym społeczniku, pośle na Sejm Ustawodawczy (1919 – 1922), pokazanie, że patriotyzm to nie tylko praca na rzecz dobra całego narodu, ale także aktywna działalność wśród lokalnej społeczności. Kierował się mottem ”(…) Każdego z nas obowiązuje praca uczciwa i sumienna, bo uczciwa praca uszlachetnia nas i przynosi naszemu narodowi szczęście i sławę”. Realizowany projekt to także międzypokoleniowe uczczenie 140. rocznicy urodzenia Ignacego Kamińskiego.

W tym samym czasie co realizacja projektu Biblioteka przeprowadziła procedury związane ze zmianą nazwy biblioteki.  W dniu 30 czerwca 2023 r. na posiedzeniu sesji Rady Gminy Witonia radni podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Witonia oraz zmian w statucie. Od 5 sierpnia 2023 roku Biblioteka nosi imię Ignacego Kamińskiego.

Za nami m.in. robocze spotkania przedstawicieli władz samorządowych, rady gminy,  parafii, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy wspierających Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego w realizacji  działań projektowych,  warsztaty fotograficzne, ogłoszenie konkursu fotograficznego,  promocja działań projektowych podczas imprez gminnych z udziałem biblioteki. Przede wszystkim to czas, gromadzenia informacji, pamiątek związanych z życiem, twórczością i działalnością Ignacego Kamińskiego, przygotowanie miejsca i wyposażenia do pokazania „śladów życia genialnego samouka”. Przed nami m.in. podsumowanie konkursu fotograficznego, prelekcja i wydanie folderu, a już niebawem premiera mobilnego questu poświęconego Ignacemu Kamińskiemu.

W zamieszczonej galerii przypominamy niektóre już publikowane zdjęcia z przeprowadzonych aktywności. Zamieszczone zostały także nowe, dokumentujące kolejne działania projektowe. Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy brali w nich udział i tym samym promowali projekt.

Dziękujemy osobom, które odpowiedziały na apel dotyczący podzielenia się pamiątkami dotyczącymi życia, twórczości i działalności Ignacego Kamińskiego. Jeśli jeszcze ktoś chce udostępnić materiały dotyczące „genialnego samouka”, to prosimy o zgłoszenie się  do Biblioteki.

Jeszcze raz zachęcamy i zapraszamy  do kolejnych działań w ramach projektu pn. Genialny samouk – Ignacy Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz.

Już w  październiku 2023 r. spotkanie z Ignacym Kamińskim na trasie premiery MOBILNEGO QUESTU! Szczegóły już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy! Przywróćmy wspólnie pamięć o naszym lokalnym patriocie!

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...