– Cyfrowy senior w Gminie Witonia

Gminie Witonia zostało przyznane dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji w wysokości 20 000 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowy Senior w Gminie Witonia”.

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów poprzez zakup 4 nowych laptopów i 4 nowych tabletów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji zostanie wykorzystany w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów. W tym celu zostanie stworzony kącik cyfrowy w Klubie Senior+ w Witoni, z którego będą mogli korzystać seniorzy w godzinach funkcjonowania Klubu.

Stworzenie cyfrowego kącika w Klubie Senior+ w Witoni przyczyni się do:

  • przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób starszych;
  • zwiększenia zaangażowania osób starszych w życie wsi, gminy i regionu;
  • przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów;
  • poprawy jakości i poziomu życia seniorów w Gminie Witonia;
  • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w sieci;
  • wirtualnego spędzania czasu wolnego przez seniorów;
  • upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

Realizatorem projektu jest Gmina Witonia.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...