– Biblioteka Publiczna Gminy Witonia beneficjentem programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2023.

Genialny samouk – Ignacy Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz – to projekt na którego realizację, Bibliotece Publiczne Gminy Witonia przyznano dotację w ramach programu „Patriotyzm Jutra” organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Motywem wiodącym działań projektowych (warsztaty fotograficzne, konkurs fotograficzny, mobilny quest historyczny, prelekcja, wydanie folderu) skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych,  jest postać Ignacego Kamińskiego – lokalnego patrioty, człowieka oświeconego, oczytanego, obdarzonego nieprzeciętnym talentem artystycznym. Głównym celem projektu jest wyeksponowanie osoby Ignacego Kamińskiego – genialnego rzeźbiarza, wspaniałego gawędziarza, człowieka zasłużonego dla Gminy Witonia, regionu i Ojczyzny, przywrócenie w gminie i parafii, trwałej pamięci o Ignacym Kamińskim – lokalnym społeczniku, pośle na Sejm Ustawodawczy (1919 – 1922), pokazanie, że patriotyzm to nie tylko praca na rzecz dobra całego narodu, ale także aktywna działalność wśród lokalnej społeczności. Kierował się mottem ”(…) Każdego z nas obowiązuje praca uczciwa i sumienna, bo uczciwa praca uszlachetnia nas i przynosi naszemu narodowi szczęście i sławę”.  Realizowany projekt to także międzypokoleniowe uczczenie 140. rocznicy urodzenia Ignacego Kamińskiego połączonego z nadaniem imienia Bibliotece Publicznej Gminy Witonia.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program granatowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu  historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Głównym celem jest ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski
i angażujący.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej historycznej przygodzie.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...