– Klub Samopomocy „Stara Szkoła” w Witoni

Klub Samopomocy „ Stara Szkoła” w Witoni został utworzony w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku. Z dniem 01.01.2020 stał się samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Witonia. Prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , do których należą kluby samopomocy, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej . Korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne. Zasięg terytorialny wsparcia udzielanego przez Klub Samopomocy  obejmuje teren  Gminy Witonia.

Zakres usług świadczonych przez klub samopomocy

  • Działania wspierająco – aktywizujące obejmujące m.in. naukę  samoobsługi i zaradności życiowej, naukę funkcjonowania w życiu codziennym, zaspokajanie potrzeb artystycznych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, edukacje poprzez organizacje wycieczek  czy warsztatów
  • Podnoszenie sprawności ruchowej poprzez spacery, gimnastykę kręgosłupa, udostępnienie kącika sportowego wyposażonego w stacjonarne rowerki mechaniczne
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznego uczestników poprzez aktywizacje społeczna i integracje ze środowiskiem lokalnym
  • Zapewnienie uczestnikom zajęć kulturalnych takich jak wyjazdy do kina, wycieczki , spotkania autorskie .

Uczestnicy

Uczestnikami placówki są osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby przewlekle psychicznie chore i osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te wymagają wsparcia w przystosowaniu do życia w środowisku lokalnym i społecznym, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w samorozwoju. Udzielane wsparcie przyczynia się do zwiększenia samodzielności i zaradności życiowej oraz integracji ze społecznością lokalną.  

Placówka czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30- 15:30

Back to top
Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...