– Zapraszamy na I Witoński Profilaktyczny Rajd Pieszy

REGULAMIN I WITOŃSKIEGO PROFILKATYCZNEGO RAJDU PIESZEGO

I. Organizatorzy:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witoni, Klub Samopomocy „Stara Szkoła”.

II. Cel imprezy:

3. Promocja atrakcyjnych przyrodniczo terenów gminy Witonia.

4. Poznawanie obszaru gminy Witonia.

5. Upowszechnianie turystyki pieszej jako atrakcyjnej formy spędzania czasu.

6. Integracja miłośników aktywnego wypoczynku.

III. Nazwa imprezy:

I WITOŃSKI PROFILAKTYCZNY RAJD PIESZY

IV. Termin (wstępny): 19 czerwca 2021 r.

V. Trasa rajdu – 9 km: Witonia – Węglewice Kolonia – Nędzerzew – Witonia

Start – GOKSiR w Witoni

Meta – GOKSiR w Witoni

VI. Osoba kontaktowa:

Magdalena Kluska – tel. komórkowy: 608-385-240; e-mail: goksir17@wp.pl

VII. Warunki uczestnictwa.

1. W rajdzie pieszym mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Witoni.

2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie pieszym jest zapoznanie się z Regulaminem imprezy rekreacyjnej, wypełnienie zgody uczestnika, oświadczenia covid-19 oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom Organizatora.

3. Zapisanie się na listę uczestników imprezy rekreacyjnej jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

4. W imprezie rekreacyjnej mogą brać udział osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarza na udział
w zajęciach rekreacyjnych.

5. Osoby do 18 roku życia mogą brać udział w imprezie rekreacyjnej wyłącznie pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody i podpisania oświadczenia dotyczącego covid-19 (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

6. Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do:

  • stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Przewodnika;
  • posiadania dokumentu tożsamości w przypadku osób dorosłych;

6. Przy przekraczaniu jezdni służby Organizatora zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.

7. Polecenia służb Organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Nie dostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z imprezy rekreacyjnej.

8. Poruszamy się po prawej stronie jezdni, zwartą grupą.

9. Dopuszcza się korzystanie z drogi w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym.

10. Tempo marszu nadaje Przewodnik Rajdu.

11. Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłków wyznacza Przewodnik Rajdu.

12. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy rekreacyjnej ubezpieczenie NNW.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy rekreacyjnej wynikającej z uwarunkowań pogodowych.

14. W przypadkach szczególnych Organizator ma prawo do wycofania uczestnika z dalszego marszu w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby go kontynuować.

15. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać Organizatorowi.

16. Wszyscy przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i zachowujemy ostrożność w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

17. Nie zbaczamy z wyznaczonego szlaku.

18. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany trasy rajdu.

VIII. Program

9.45 – zbiórka – plac przy GOKSiR w Witoni

ok. 10.00 – start

ok. 11.30 – odpoczynek w parku w Nędzerzewie, grill, konkurs profilaktyczny

ok. 12.30 – powrót do Witoni

ok. 14.00 – podsumowanie imprezy rekreacyjnej i wręczenie nagród, zakończenie

XI. Zapisy

Wszyscy chętni mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie pisemnej zgody uczestnika imprezy rekreacyjnej osobiście w GOKSiR (ul. Szkolna 4 b) telefonicznie nr 608 385 240 lub na adres e-mail: goksir17@wp.pl
do 16 czerwca 2021 r.

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 30 OSÓB! O UDZIALE W IMPREZIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

XII. Świadczenia organizatora:

  • opieka przewodnicka na trasie Rajdu,
  • posiłek regeneracyjny (kiełbaska z grilla, woda),
  • możliwość zdobycia nagród,
  • ubezpieczenie NNW.

XIII. Uwagi końcowe

  • Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
  • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy w czasie Rajdu.
  • Wszyscy uczestnicy biorący udział w rajdzie pieszym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.
Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...