– Zakończono prace remontowe przy adaptacji strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gołocicach

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego i OSP w Gołocicach zawarły w 2022 roku umowę związaną z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ w ramach  działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Dzięki wsparciu została wyremontowana sala taneczna, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienka. Na powyższą inwestycję OSP w Gołocicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 94.421,00 zł. Całkowity koszt inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyniósł 97.000,00 zł. Na wnioskowaną kwotę pomocy złożyły się publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) oraz publiczne środki krajowe wypłacane przez ARiMR. Dzięki środkom otrzymanym od Województwa Łódzkiego wyremontowana została sala taneczna oraz pomieszczenie gospodarcze.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczności służącej rozwojowi kultury a co za tym idzie aktywności mieszkańców. Dzięki zaplanowanym działaniom świetlica wiejska stała się miejscem zaspokajającym w pełni potrzeby kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne i społeczne mieszkańców Gołocic i okolicznych wsi. Świetlica jest miejscem pełniącym funkcje społeczno-kulturalne. Powstało miejsce spotkań mieszkańców sprzyjające aktywności i integracji społeczności lokalnej.

Back to top
[KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...