– Zakończono prace remontowe przy adaptacji strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Anusinie

Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Łódzkiego i OSP w Anusinie zawarły umowę związaną z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ w ramach  działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Dzięki wsparciu została wyremontowana sala taneczna, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienka. Na powyższą inwestycję OSP w Anusinie otrzymała dofinansowanie w wysokości 88.962,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 100.000,00 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczności służącej rozwojowi kultury a co za tym idzie aktywności mieszkańców. Dzięki zaplanowanym działaniom świetlica wiejska stała się miejscem zaspokajającym w pełni potrzeby kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne i społeczne mieszkańców Anusina i okolicznych wsi. Świetlica jest miejscem pełniącym funkcje społeczno-kulturalne. Powstało miejsce spotkań mieszkańców sprzyjające aktywności i integracji społeczności lokalnej.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...