– Za nami Święto Miodu w Gminie Witonia

Słodka impreza „Jak pszczoły do ula” w Witoni odbyła się w niedzielę, 3 lipca br. na placu przed Szkołą Podstawową.

Przed mszą świętą odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy podczas której pan Jarosław Wasiak Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej wygłosił prelekcję na temat znaczenia pszczół w przyrodzie oraz przedstawił ideę projektu „Pszczelarskie Centrum Edukacyjne w Gledzianówku”. Pan Bogdan Kondorowski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gledzianówku omówił poszczególne etapy budowy centrum oraz zakres prac wykonanych w parku podworskim. Na zakończenie pan Wasiak podziękował w imieniu pszczelarzy:

Wójtowi Gminy p. Mirosławowi Włodarczykowi i Samorządowcom Naszej Gminy  za podjęcie inicjatywy i wsparcie finansowe budowy „Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku”.

Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Magdalenie Klusce za napisanie projektu na powstanie Centrum.

Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gledzianówku i mieszkańcom wsi za przygotowanie terenu w parku pod budowę ścieżki edukacyjnej.

W samo południe, rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym, którą celebrował Ksiądz Proboszcz Bogdan Skóra. O godzinie 13.30 nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy. Po oficjalnym przywitaniu przez Dyrektor GOKSiR p. Magdalenę Kluskę, przemówienie wygłosił Wójt Gminy Witonia Mirosław Włodarczyk, który podziękował wszystkim pszczelarzom za dotychczasową współpracę oraz osobom wspierającym organizację Święta zarówno finansowo jak i rzeczowo (Radnym i Sołtysom Gminy Witonia, panu Stanisławowi Katuszy, Starostwu Powiatowemu w Łęczycy, instytucjom, które wsparły organizację imprezy tj. Dyrekcji i pracownikom szkoły Podstawowej w Witoni, Klubowi Samopomocy „Stara Szkoła”, Kołom Gospodyń Wiejskich). Po wystąpieniu Pana Wójta, głos zabrał Przewodniczący Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej pan Jarosław Wasiak oraz pan Bogdan Kondorowski, którzy zaprosili wszystkich do Gledzianówka by obejrzeć i skorzystać z dobrodziejstw powstającego Centrum Pszczelarskiego. Głos zabrali również zaproszeni goście m.in. pan Tadeusz Woźniak Poseł na Sejm RP, pani Joanna Sadowska Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, płk Grzegorz Tomaszewski Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie.

W części rozrywkowo-artystycznej, na scenie wystąpiła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoni, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Witoni, grupy artystyczne – zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni („Mirabelki”, Dziecięcy „Witonianki”, solistka Julia Banasiak, zespół śpiewaczy „Witonianki”), Łęczyckie Zespoły Taneczne z  „Arti Katherina Dance Studio” oraz wokalistka Ewa Olczak.

Gwiazdą tegorocznego festynu był Zespół „KRISTARS”, który porwał do tańca licznie zgromadzoną publiczność.

Tradycyjnie podczas imprezy nie zabrakło stoisk zawodowych pszczelarzy. Odbyły się kiermasze wyrobów pszczelarskich oraz degustacja miodu. Skosztować można było kiełbaski, kaszanki z grilla oraz potraw przygotowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Witońskiej, Koło Gospodyń z Anusina, Koło Gospodyń z Gołocic i Koło Gospodyń z Gledzianówka. Na najmłodszych czekały liczne zjeżdżalnie, popcorn, gofry, wata cukrowa i lody.

Autor: GOKSiR w Witoni

Back to top
Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...