– Wypłaty dodatku węglowego – nowe informacje!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni informuje, iż wypłata dodatku węglowego rozpocznie się od 7 października 2022 r., sukcesywnie według kolejności złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego (nie później w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosków).

Uwaga!

Zgodnie z art50 wprowadzone zostały następuję zmiany w dodatku węglowym: w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Oto najważniejsze poprawki po nowelizacji przepisów ustawy o dodatku węglowym:

  • Osoby, które zmieniły swoje deklaracje po 11 sierpnia br. nie dostaną dodatku.
  • Na jeden adres będzie przysługiwał tylko jeden dodatek.
  • Kto pierwszy złożył wniosek pod danym adresem ten otrzyma pieniądze.
  • Jeśli otrzymasz dodatek na inne źródło np. gaz to nie będzie przysługiwał ci dodatek węglowy.
  • Zostaje wydłużony czas wypłaty dodatku do 2 miesięcy, ale nie później niż do końca roku.
  • To czy wniosek jest zgodny z prawdą ma być weryfikowane. Sprawdzone mają być informacje zebrane przy opłatach za odpady komunalne, przyznanych świadczeniach rodzinnych, wychowawczych, z dodatku osłonowego i mieszkaniowego oraz dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.
  • W przypadku wątpliwości może zostać przeprowadzona kontrola w Twoim domu. Jeśli odmówisz to wniosek zostanie rozpatrzony odmownie.
  • Jest też mowa o wywieszeniu informacji o okresowych kontrolach źródeł ciepła przez kominiarzy.
  • Wnioski już przyjęte, ale nierozpatrzone mają podlegać nowym zasadom takim jak wyżej.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...