– W Witoni powstał dom dziennego pobytu wraz z salą rehabilitacyjną dla osób starszych

Gmina Witonia kończy realizację projektu pn.” „Utworzenie domu dziennego pobytu wraz z salą rehabilitacyjną w budynku użyteczności publicznej w gminie Witonia”.

W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do Sali Rehabilitacyjnej i pomieszczeń przeznaczonych na Dom Dziennego Pobytu oraz wykonano roboty budowlane adaptacyjne pomieszczeń. Zorganizowano również zajęcia aktywizujące dla osób starszych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach VII Osi Priorytetowej – Infrastruktura dla usług społecznych; działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej. Pozostałe środki na jego realizację pochodzą z budżetu Gminy Witonia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięty został główny cel jakim jest zwiększona dostępność i jakość usług społecznych mających na celu rozwój opieki nad osobami starszymi w gminie Witonia, ze skutkiem m.in. ograniczenia wykluczenia społecznego.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto wskaźnik produktu w postaci obiektu świadczącego usługi społeczne, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – osiągnięto w tym zakresie wskaźnik horyzontalny. Rezultatem projektu będą nowo utworzone miejsca pracy i wzrost zatrudnienia w powstałym ośrodku.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...