– Marianna Tomaszewska

Marianna Tomaszewska urodziła się 1 lutego 1901 roku w Witoni (Stara Witonia) jako córka Filipiny
i Kazimierza Sobczyńskich – prowadzących własne gospodarstwo.

Jako dziecko chodziła do czteroklasowej szkoły w Witoni i uczyła się języka rosyjskiego, gdyż Polska była wówczas pod zaborem rosyjskim.  Nauczycielem był wujek Gruszczyński, który prowadził lekcje w jednej z izb domu, w którym mieszkał.

Wyszła za mąż za Zygmunta Tomaszewskiego, z którym  prowadziła gospodarstwo rolne położone
w Witoni (Witonia Centralna). Jej mąż jako młody chłopiec został wcielony do w armii rosyjskiej i brał udział w wojnie rosyjsko – japońskiej. Marianna urodziła pięcioro dzieci – dwóch synów i trzy córki (Romana, Jadwigę, Halinę, Joannę, Adolfa – Mirona). Dochowała się dziewięcioro wnucząt i jedenaście prawnucząt.

Podczas II wojny światowej rodzina została przesiedlona do wsi Sajówka na Lubelszczyźnie. Po wojnie wróciła do zniszczonego i ograbionego domu z trójką dzieci. Dwie najstarsze córki – Jadwiga i Halina wyszły za mąż i zamieszkały na tzw. zachodzie – Szprotawa, Zielona Góra. Córka Joanna ukończyła Liceum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie, wyszła za mąż za oficera wojska polskiego i mieszkała w Świnoujściu. Synowie mieszkali w Witoni – Roman był krawcem, a najmłodszy Adolf – Miron objął gospodarstwo po rodzicach.

Najbardziej lubiła rozmowy o świecie i polityce, wspomnienia. Swoją osobowością sprawiła, że dom rodzinny był otwarty dla dzieci i wnuków, którzy prowadzili podczas rodzinnych spotkań długie dysputy o życiu; radzili się babci w każdej sprawie, spędzali w Witoni święta, wakacje.

W zdrowiu dożyła swoich 100 urodzin, na które zaprosiła całą rodzinę i osoby znajome. Zmarła 23 kwietnia 2001 roku w rodzinnym domu w Witoni.

Back to top
[KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...